Hoofdbestuurslid STREI! uit bezorgdheid over betaling waarborgsom

GFC NIEUWS- Hoofdbestuurslid Zakarija Soemita van de politieke partij STREI! uit zijn ernstige bezorgdheid over het betalen van de waarborgsom voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei.

Politieke partijen die willen deelnemen aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei moeten een waarborgsom betalen van SRD 96.250.

“Onlangs heeft vicepresident Ashin Adhin aangegeven dat mogelijk de verkiezingen van 25 mei worden uitgesteld, vanwege het uitbreken van Covid-19 in Suriname. Het betalen van de waarborgsom dient tussen 16 en 21 maart plaats te vinden.

Als er 10 politieke partijen meedoen aan de komende verkiezingen int de staat gelijk SRD 962.500 haalt Soemita aan.
Hij wijst erop dat hierdoor een behoorlijk groot bedrag onder het beheer van de staat komt. De partijen die 1% aan stemmen van het totaal aan kiesgerechtigden halen, krijgen de waarborgsom terug.

De vraag die bij hem rijst is: waarom zouden de politieke partijen nu al deze waarborgsom moeten betalen terwijl de mogelijkheid bestaat dat de regering de verkiezingen zal verschuiven?

Het risico dat men volgens hem loopt, is dat politieke partijen na een periode van uitstel geen garantie hebben dat ze hun waarborgsom terug krijgen. “Het is bekend dat deze regering onbekwaam en onbetrouwbaar is in haar financieel beleid,” stelt hij.

Ook wilt hij niet dat de regering met het geïnde gelden mogelijk beleidszaken gaat financieren. Hij doet tenslotte een dringend beroep op het parlement om uitstel van de vastgestelde betalingsdatum van het waarborgsom te overwegen, totdat er duidelijkheid komt in deze zaak.

Echter heeft vicepresident (vp) Ashwin Adhin gezegd dat het uitstellen van de verkiezingen nu niet aan de orde is. De vp zei maandagavond op de reguliere persconferentie waarbij er een update werd gegeven over Covid-19 dat er geen besluit tot uitstellen van de verkiezingen is genomen.

Overige berichten