Hoofdbestuurslid STREI: “Nieuwe Valutawet rammelt van alle kanten”

GFC NIEUWS- Zakarija Soemita, hoofdbestuurslid van de politieke partij STREI zegt dat wet ‘Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren’, die recent is aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA) en bekrachtigd door de president, van alle kanten rammelt.
“Als eerste is DNA voor de gek gehouden en flink misleid. In eerste instantie, ging het om een wijziging van de ‘Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012’ (S.B. 2012 no. 170). Echter, bij de behandeling merken we dat het om een compleet nieuwe wet gaat, namelijk ‘Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren’,” haalt Soemita aan.
Soemita: “Als we kijken hoe deze wet tot stand is gekomen, merken we dat de DNA niet op de hoogte was van de inhoud van deze wet. Ook zijn de verschillende stakeholders niet geraadpleegd over deze nieuwe ontwikkelingen. Dit is uitermate verwerpelijk want dit is het hoogste vorm van manipulatie en machtsmisbruik binnen het hoogste college van staat.”
“Ook is er tijdens de behandeling vooraf geen discussie gevoerd over mogelijke gevolgen en onduidelijkheden binnen deze wet. Er dient vooraf in commissieverband breedvoerig gediscussieerd te worden, voordat deze wet in behandeling kon worden genomen. We merken ook dat de voorzitter van de DNA de vaste procedures heeft genegeerd, en toestemming heeft gegeven tot verdere behandeling van deze wet.”
Inhoudelijk rammelt de wet enorm, weet Soemita. Er is opgenomen in de wet dat de Centrale Bank van Suriname (CBVS) het recht behoudt om zowel debet-als credittegoeden, alsmede geldleningen in vreemde valuta te converteren naar de Surinaamse dollars, tegen de gehanteerde wisselkoers van de CBVS, indien enig wettelijk verbindend voorschrift dat bepaalt. De kosten van deze omzetting waaronder (maar niet beperkt tot) eventuele interest- en koersverschillen of overige vergoedingen, komen geheel voor rekening van de cliënt. Dit is stilzwijgend een oplegging plaatsen over de valuta spaartegoeden van de burgers, meent hij.
Soemita wijst er verder op dat ook in de wet is opgenomen een Toezichtorgaan Valutatransacties en Transactiekantoren. In het bestuur van het Toezichtsorgaan hebben zitting afvaardigingen van de ministeries belast met financiën, de handelszaken, justitiële zaken, de Deviezencommissie, Bureau Nationale Veiligheid en de Centrale Bank van Suriname (CBvS).
De directeuren van voornoemde instellingen hebben qualitate qua zitting in het bestuur van het Toezichtsorgaan. De samenstelling van het bestuur van het Toezichtsorgaan, alsmede andere zaken het Toezichtsorgaan en haar medewerkers rakende, worden bij staatsbesluit nader geregeld.
De samenstelling van dit Toezichtorgaan is onduidelijk, omdat er geen weergave is, waaraan deze personen moeten voldoen wat betreft scholing, antecedentenonderzoek en andere voldoeningseisen. Deze zijn niet opgenomen in de wet.
Ook zijn diverse stakeholders buiten het Toezichtorgaan gehouden, namelijk vakbonden, banken, cambiohouders en andere belanghebbende verenigingen.
In de wet is verder opgenomen dat het Toezichtorgaan de bevoegdheid heeft om overal binnen te treden waar zij een redelijk vermoeden heeft van overtreding van de wet. Maar dit kan zonder rechtskrachtig bevel van de Procureur Generaal (PG). Een woning binnentreden zonder toestemming van de bewoner en met een last van de vervolgingsambtenaar of hulpofficier van justitie zou niet mogen.
Soemita concludeert dat de controle-instituten niet in staat zullen zijn om hun rol uit te voeren, vanwege heel wat gebrekkigheden. Deze wet is slechts opgesteld om de positie van de CBvS veilig te stellen, waardoor het aankondigen van de devaluatie wordt uitgesteld.
De koers van CBvS is er slechts voor de schijn. De straatkoers zal verder stijgen omdat deze wet de vraag en het aanbod niet reguleert. De grote vraag naar valuta is er nog steeds, en de staat kan geen valuta verstrekken. Importeurs en handelaars zijn genoodzaakt meer neer te tellen om aan valuta te komen. Producten en diensten gaan hierdoor duurder en onbetaalbaar worden. De koopkracht zal hierdoor dalen. Werkloosheid zal toenemen, en ook voedselschaarste, zodra de importstremming zal beginnen.
Deze wet gaat maken dat de micro-ondernemingen totaal uitgeroeid zullen worden, en dat de macro-kapitalisten juist een versterkt positie zal krijgen. “Ook vind ik dat het gelijkheidsbeginsel niet voor eenieder geldt, want Chotelal Cambio zal wel Valuta verkopen, tegen een koers van 8.50, voor ‘noodzakelijke’ importen. Terwijl de wet aangeeft dat cambio’s geen valuta’s mogen verkopen. De vraag is, vanwaar krijgt Chotelal dan zijn valuta? Wie bepaalt wat noodzakelijk moet worden geïmporteerd? Is dit geen bevoorrechting van individuen?”
“Jammer dat de regering heel wat eerdere adviezen niet wilde opvolgen. Deze waren om niet te investeren in goud en olie omdat de internationale prijzen omlaag zouden gaan. Bezuinigingsmaatregelingen te treffen en de productiesector op gang te brengen. Diversifiëren van onze economie zodat we een breder vangnet hebben aan inkomsten.”
“De regering doet vaker aan volkstoneel, en het volk trapt er elke keer weer in. Dit is voor de bewustdenkenden die wél de waarheid inzien, en deze willen vertalen naar de rest van de burgers. Want eenzelfde wet is eerder ook geïmplementeerd in Venezuela, waar nu hun Centrale Bank koers 10 is en de straatkoers rond de 12.000 is voor een USD. Wees dus gewaarschuwd,” aldus Soemita.

Overige berichten