fbpx

Hoofdbestuur NPS staat achter voorzitter Rusland

GFC NIEUWS- Het hoofdbestuur van de Nationale Partij Suriname (NPS) spreekt haar volle vertrouwen uit in de leiding van de partij en haar voorzitter Gregory Rusland en de stootkracht van de overige leden, structuren en organen om de partij op het pad te houden van verdere groei en ontwikkeling en gaan over tot de orde van de dag.
Het hoofdbestuur heeft zaterdag tijdens een hoofdbestuursvergadering zich gebogen over het schrijven van 27 oktober van de drie bestuursleden: Orpheu Marengo, Ruth Renfurm-Coutinho en Silenta Neslo.
Op de vergadering was Neslo aanwezig, terwijl de leden Renfurm en Marengo hadden afgemeld.
Het lid Neslo en alle overige hoofdbestuursleden zijn in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven over de inhoud van de brief.
Staande de vergadering hebben leden hun misnoegen geuit over de wijze van communicatie waarbij er vooraf nimmer intern momenten zijn geweest om met anderen over de inhoud van gedachten te wisselen. Leden van het hoofdbestuur zijn dan ook van mening, dat een en ander een actie is van slechts drie anderen.
De algemene constatering is dat er ongegronde en verkeerde informatie publiekelijk is gebracht en de naam en eer van de voorzitter onterecht is geschonden. Hierdoor is niet alleen het aangezicht van de voorzitter, maar ook van de Nationale Partij Suriname onterecht geschonden en wordt het harde werk van diverse personen, afdelingen, structuren en organen voor verdere groei van de Partij teniet gedaan.
Het lid Neslo heeft de vergadering vroegtijdig verlaten.
Vanwege het feit dat de briefschrijvers hun acties voortzetten met alle negatieve gevolgen voor de NPS, is vanuit de vergadering naar voren gekomen dat het vertrouwen in die drie leden ernstig is geschaad.

BEKIJK OOK
Israël krijgt wel Surinaamse ambassade, nog niet duidelijk waar en wanneer