Honorair Consuls Canada en de Filipijnen ontvangen benoemingsbrevet

GFC NIEUWS- Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, heeft het benoemingsbrevet overhandigd aan de Honorair Consul van Canada in Suriname, Patrick Healy, en aan de Honorair Consul van de Filipijnen in Suriname, Egonlyndon Audhoe.
Deze Honorair Consuls zijn geïdentificeerd door de regeringen van de landen die zij zullen vertegenwoordigen en na goedkeuring van de Surinaamse regering aangesteld.
Van groot belang in de uitoefening van de functie is het vertrouwen gesteld om voornamelijk op economisch- en handelsgebied de relatie tussen Suriname en de vertegenwoordigde landen verder gestalte te geven en zodoende de reeds bestaande relatie te intensiveren.
Beide HC’s hebben onder andere als taak meegekregen om Suriname te “branden” en een concrete bijdrage te leveren aan met name de business to business relaties.
Specifiek zal met Canada ook het personenverkeer worden aangemoedigd, en zal de inzet van de HC nodig zijn voor onder andere het faciliteren van visum aanvragen voor Canada, mede ten behoeve van de bevordering van investeringen.
Met HC Audhoe werd van gedachten gewisseld om op met name de gebieden van volksgezondheid en capaciteitsversterking de samenwerking uit te diepen.
Aan de nieuwe HC’s werd eveneens meegegeven de regels waarbinnen de HC’s hun taken zullen moeten uitvoeren en wordt verwacht dat periodieke rapportage wordt gedaan van de werkzaamheden in deze relatie.

Overige berichten