Honorair consul voor Suriname in Israёl ontvangt benoemingsbrevet

De nieuwe honorair consul Suriname inIsraёl, Joseph Haim Harrosh, heeft zijn benoemingsbrevet in ontvangst mogen nemen.

Dit gebeurde woensdag tijdens een beleefdheidsbezoek aan de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle.

Het benoemen van een honorair consul is onderdeel van het doen vertegenwoordigen van Suriname in het buitenland en past binnen het buitenlands beleid van ons land.

De relatie tussen Suriname en Israël zal met de inzet van de ambassadeur verder geïntensiveerd worden. De gebieden van samenwerking zijn landbouw, gezondheid, educatie, ICT, toerisme en veiligheid.

Beide landen hebben reeds projecten in uitvoering. Genoemd kan worden Anton de Kom Universiteit en de bouw van een auditorium met een grotere capaciteit, het aanleggen van een Industrial Park en Greenhouses.

Harrosh benadrukte de multiculturele samenleving van Suriname die in vrede met elkaar leeft. In dit verband zullen de mogelijkheden bekeken worden voor diepgaande culturele samenwerkingen tussen beide landen.

Suriname en Israёl onderhouden sinds februari 1976 diplomatieke betrekkingen.

Overige berichten