Holland is geen paradijs, zoals gelukszoekers nog steeds geloven

INGEZONDEN- Het is om er droevig van te worden.

Haast elke dag worden wij geconfronteerd met beelden en nieuwsberichten van gezinnen, vaak ook met baby’s, kleine kinderen en vrouwen in verwachting, die hun leven in de waagschaal zetten tijdens hun vluchttocht richting Europa.

Via allerlei illegale en levensgevaarlijke routes proberen economische vluchtelingen uit voornamelijk het Midden- Oosten, landen als Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Ook andere gelukszoekers uit Midden- en Zuid – Amerika wagen hun leven op zoek naar betere perspectieven in de Verenigde Staten van Amerika en lopen onder erbarmelijke omstandigheden vaak wel duizenden kilometers om het ‘beloofde land te bereiken’.

En steeds lukt het regeringen van deze westerse landen niet om deze stroom vluchtelingen tegen te houden.

Een merendeel van deze mensen leeft in de veronderstelling dat het leven in Nederland, omringende landen en de VS paradijselijk is.

Dit zorgt bij hen voor een enorme motivatie om koste wat het kost ooit voet aan wal te zetten in deze landen en zich permanent te vestigen.

Het zou veel efficiënter zijn om het vraagstuk bij de bron aan te pakken door in de thuislanden zeer agressieve voorlichtingscampagnes op te starten.

Er moet eerlijk worden uitgelegd dat het wonen in Europa en Amerika beslist niet zo “hemels” is, integendeel.

Zij moeten ervan doordrongen worden dat indien ze niet goed opgeleid zijn, als derderangsburgers zullen worden behandeld en de slechtst betaalde banen zullen krijgen. Als ze al werk kunnen vinden.

Ook dat zij zich met moeite een zolderkamertje ergens drie hoog zullen kunnen permitteren en verder weinig groeimogelijkheden hebben.

Bovendien is de leefkwaliteit in deze landen absoluut niet zo bijzonder als velen propageren.

Veel gelukszoekers beseffen helemaal niet dat het in het leven niet alleen draait om persoonlijke economische vooruitgang.

Om gelukkig te zijn of anders gezegd voor levenstevredenheid zijn er behalve geld nog tal van andere factoren die een rol spelen.

Onder meer je geaccepteerd voelen binnen de maatschappij, een sociaal leven(sociale relaties), vrije tijd, ontspanning, je gezondheid, liefdesrelaties, een goede en leuke baan en tevreden zijn met je uiterlijk.

En bovendien is je DNA een zeer belangrijk element om gelukkig te zijn. Je DNA heeft voor zeker de helft invloed op je gevoel van gelukkig zijn. Wonen in Europa heeft daar geen invloed op.

Resumerend: het is veel verstandiger om deze economische vluchtelingen duidelijk te maken dat ze in eigen land dikwijls veel sneller en makkelijker het levensgeluk zullen vinden.

Dat het beslist niet de moeite waard is om hun leven te riskeren om het ‘beloofde land’ te bereiken want ze zullen bedrogen uitkomen! Niet alles in het leven draait om geld!

R. Pinas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]