fbpx

Hoger risico op complicaties bij Covid-19-besmetting voor personen met chronische aandoeningen

GFC NIEUWS- Mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, met name de niet-overdraagbare ziekten (non-communicable diseases, NCD’s), zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker, hebben een hoger risico op ernstige gevolgen bij besmetting met het coronavirus en kunnen eerder sterven aan de gevolgen daarvan.
Risicofactoren voor NCD’s kunnen mensen kwetsbaarder maken om ernstig ziek te worden als gevolg van een Covid-19- infectie.
De directeur van de Pan American Health Organization (PAHO), Carissa Etienne, zei op een recent gehouden persconferentie, dat wij nog nooit zo een dodelijke relatie gezien hebben tussen een besmettelijke ziekte en niet-overdraagbare ziekten.
Het aantal infecties is alarmerend, vooral voor de Amerika’s waar velen lijden aan een NCD. In dit artikel wordt de focus gelegd op tabaksgebruik als één van de risico’s voor ernstige complicaties, en verminderde kans op volledig herstel bij besmetting met het coronavirus.
De resultaten van recent uitgevoerd onderzoek wijzen uit, dat in vergelijking met niet-rokers, een voorgeschiedenis van roken de kans op nadelige gezondheidsresultaten voor Covid-19-patiënten aanzienlijk kan vergroten, waaronder opname op de “intensive care” en mechanische beademing.
Gebruik van tabak heeft een enorme negatieve invloed op de gezondheid van de luchtwegen en is de meest voorkomende oorzaak van longkanker. Het is ook de belangrijkste risicofactor voor chronische obstructieve longziekte (COPD), die zwelling en scheuring van de luchtzakjes in de longen veroorzaakt, waardoor het vermogen van de longen om zuurstof op te nemen en koolstofdioxide te verdrijven verminderd. Ook vindt er een toename van slijm plaats.
Deze factoren kunnen resulteren in pijnlijke hoest- en ademhalingsmoeilijkheden met mogelijke gevolgen voor rokers, aangezien het virus dat Covid-19 veroorzaakt voornamelijk de luchtwegen aantast en vaak lichte tot ernstige schade aan de luchtwegen veroorzaakt met mogelijk dodelijke afloop tot gevolg.
Er is verder nog een verhoogd risico op ernstigere symptomen en overlijden bij COVID-19-patiënten met onderliggende aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten. Het virus dat Covid-19 (SARS-CoV-2) veroorzaakt, komt uit dezelfde familie als MERS-CoV en SARS-CoV, die beiden zijn geassocieerd met cardiovasculaire schade (acuut of chronisch).
Er zijn ook aanwijzingen dat Covid-19-patiënten met ernstigere symptomen vaak hartgerelateerde complicaties hebben. Het effect van Covid-19 op het cardiovasculaire systeem kan reeds bestaande cardiovasculaire aandoeningen verergeren.
Personen die reeds een zwakker cardiovasculair systeem hebben en daarbij ook een voorgeschiedenis van tabaksgebruik zijn dus dubbel kwetsbaar bij besmetting met het coronavirus.
Behalve de puur medische risico’s, is er nog een praktische omstandigheid die maakt dat rokers zich in de corona-gevarenzone begeven en tot de risicogroep behoren. Een van de maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen, is het zo min mogelijk aanraken van het gezicht (met name de mond, de neus en de ogen). Maar de handeling van het roken betekent per definitie dat je voortdurend met je vingers je gezicht, of in ieder geval je mond, aanraakt.
Het naleven van de tabakswet die onder andere het roken op openbare plaatsen verbiedt is van belang voor het beschermen van mensen tegen passief roken, maar kan het risico op ernstige symptomen verminderen bij een mogelijke COVID-19 infectie.
Bovendien zou bij een afname van rokers en gerelateerde klachten bij tabaksgebruik de druk op het gezondheidssysteem ook verminderen, waardoor meer middelen kunnen worden gericht op de behandeling van Covid-19-patiënten.
Onderzoek toont aan, dat bij een afname van tabaksgebruik er een aanzienlijke vermindering van ziekenhuisopnames voor een grote verscheidenheid aan acute hart- en luchtwegaandoeningen wordt gezien.
Aangezien tabaksgebruik het risico op ernstige gezondheidsproblemen, waaronder ademhalingsproblemen bij longkanker, alsook bij hart- en vaatziekten verhoogd, is het altijd een goed idee om te stoppen met het gebruik van tabak, maar vanwege Covid-19 is dat veel urgenter.
Niet roken helpt het aanraken van de mond met de vingers te verminderen. Voor huidige rokers kan het stoppen met roken ook leiden tot het beter omgaan met reeds bestaande aandoeningen als ze geïnfecteerd raken, omdat het stoppen met tabaksgebruik een vrijwel onmiddellijk positief effect heeft op de long- en cardiovasculaire functie en deze verbeteringen toenemen naarmate de tijd vordert. Dergelijke verbeteringen kunnen het vermogen van Covid-19-patiënten om op de infectie te reageren vergroten en mogelijk het risico op het optreden van complicaties verminderen.
De PAHO roept de gemeenschap in het algemeen, maar specifiek personen die roken, en degenen met onder andere een verhoogde bloeddruk, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen of kanker op hun medicijnen in te nemen zoals voorgeschreven, medisch advies op te volgen en ervoor te zorgen een medicijnenvoorraad van één maand of langer indien mogelijk te hebben.
Verder ook de richtlijnen die een Covid-19-infectie kunnen voorkomen strikt te volgen, maar vooral een gezonde leefstijl op na te houden waaronder gezonde voeding bestaande uit veel groente en fruit, 6-8 glazen water per dag, voldoende rust en dagelijks bewegen en het achterwegen laten van roken en alcohol gebruik.

BEKIJK OOK
NPS: onderwaardering bijdrage Inheemsen en Javanen