fbpx

Hof van Justitie ziet verbeteringen op weg naar verzelfstandiging

GFC NIEUWS- Het Hof van Justitie (HvJ) blikt met een tevreden gevoel terug op wat er is behaald het afgelopen zittingsjaar, 2018 -2019.

Het ziet een positieve verandering tegemoet in de rechtspraak en in de sturing van de rechterlijke organisatie de komende zittingsjaren.

De waarnemend-president van het Hof, Iwan Rasoelbaks, heeft op 4 oktober bij de opening van het zittingsjaar 2019-2020 in de Congreshal de speerpunten van het beleid van het Hof gepresenteerd.

Het afgelopen zittingsjaar is minimaal aan rechtspraak 70.626 zaken op de groene tafel beland. Hiervan is een totaal van 31.157 nieuwe zaken, 29.303 uitspraken, 5.915 lopende zaken en 4.251 aangehouden voor uitspraak geregistreerd.

In zijn toespraak is Rasoelbaks uitgebreider ingegaan op deze cijfers en heeft hij de drie belangrijkste speerpunten van het Hof uiteengezet, te weten: het proces van de verzelfstandiging van de rechterlijke organisatie, goede huisvesting en de inhoudelijke en efficiënte verbeteringen en transparantie van de rechtspraak.

“Zonder een zelfstandige en efficiënte bedrijfsvoering in handen van het Hof, zal er onontkomelijk steeds stagnatie in de productie van vonnissen en beschikkingen bestaan. Deze stagnatie moet niemand willen!”, zegt de Hofpresident doelend op de zelfsturing van de rechterlijke organisatie.

Om deze overgang sneller te doen plaatsvinden, is er een interim-directeur aangetrokken.

Rasoelbaks geeft aan dat het in de planning ligt om dit zittingsjaar nog twee consultants aan te trekken voor de bedrijfsvoering van het hof, een HRM-consultant en een facilitaire-consultant.

Het Hof streeft ernaar om dit project van verzelfstandiging het komende zittingsjaar te beschrijven en begroten om daarna integraal ter goedkeuring voor te leggen aan de regering.

BEKIJK OOK
Santokhi heeft vervolggesprek met VN-secretaris-generaal

Rasoelbaks stelt dat huisvesting van de rechtspraak een opleving heeft gehad met de ingebruikname van het gerechtsgebouw strafzaken, aan de Monseigneur Wulfinghstraat en het gerechtsgebouw aan het Onafhankelijkheidsplein. \

De uitdaging blijft volgens hem echter het onderhoud van de drie gerechtsgebouwen en installaties en het creëren van meer werkplekken voor aan te trekken schrijfjuristen, rechters en juristen.

Hij sprak ook over de sectorale aansturing van het primair proces binnen de rechtspraak. Er zijn 7 units ingesteld die aangestuurd worden door coördinatoren. Justitiabelen en advocaten kunnen daar terecht voor klachten en verzoeken.

Andere belangrijke projecten waaraan het hof nu werkt, ter verbetering van de rechtspraak zijn: het implementeren van ICT toepassingen binnen de 7 ingestelde units, de lancering van de website van het hof www.rechtspraak.sr, met een publieke uitspraken databank.

Het beleid is erop gericht om middels permanente educatie voor de huidige rechters en ondersteuners, opleidingen voor nieuwe rechters en ondersteuners, de deskundigheid erin te houden alsook op termijn de onderbezetting verder weg te werken.

Het Hof telt nu 8 nieuwe schrijfjuristen civiel, 5 nieuwe strafrechters en 2 nieuwe civiele rechters erbij. Met deze nieuwe rechters bestaat het Hof van Justitie nu uit 26 rechters.

Er zijn ook enkele griffiers en administratieve medewerkers in dienst genomen, waarvan enkele nog meelopen om het werk te leren.