Hoefdraad wordt vandaag gehoord door rechercheteam

GFC NIEUWS- In het strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijk strafbare feiten gepleegd door de voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, zijn intussen de regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname, Vijay Kirpalani, en de directeuren van de bank gehoord door het speciaal rechercheteam, dat door de procureur-generaal is samengesteld.
Het ministerie van Financiën laat in een persbericht weten dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, vandaag als getuige wordt gehoord.
Over deze zaak verklaarde de bewindsman eerder dat er grote vraagtekens zijn over de overeenkomsten die de Centrale Bank van Suriname heeft getekend met onder meer Clairfield Benelux en Orion Assurance & Advisory Services.
De minister heeft eerder verklaard kennis te dragen van de relatie die het Belgische bedrijf had met de Centrale Bank van Suriname, maar heeft nimmer inzage gehad in de inhoud van de gesloten contracten, laat staan dat hij op de hoogte zou zijn geweest van de gebleken wurgcontracten en daarin opgenomen astronomische bedragen.
Bovendien heeft hij nimmer een volmacht aan van Trikt noch aan de Belgische vertegenwoordiger Buysse van het bedrijf Clairfield verstrekt om namens de Surinaamse Staat te handelen.
De minister acht het van wezenlijk belang dat er duidelijkheid komt ten aanzien van de betrokkenen bij de overeenkomsten en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.
Het spreekt voor zich dat minister Hoefdraad daarom zijn volledige medewerking zal verlenen aan het onderzoek, laat het ministerie van Financiën weten.

Overige berichten