fbpx
Hoefdraad deelt visie over bevindingen Fitch

GFC NIEUWS- Fitch geeft aan dat de Surinaamse economie uit het diepe dal van 2015 en 2016 is geklommen en groeiende is met meer dan 3% op jaarbasis volgens de Economic Activity Survey van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Dit zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën naar aanleiding van de jongste uitgave van kredietbeoordelaar Fitch over de economische en financiële situatie in Suriname.

De verbeterde macro-economische omstandigheden blijken volgens Hoefdraad ook duidelijk uit de scherpe daling in de inflatie, welke is gedaald tot onder 5% sinds februari 2019, en de gestadige opbouw van de reserves van het land, welke is gegroeid naar USD 713 miljoen aan het einde van juli 2019 oftewel 4 maanden importdekking.

Indien de mijnbouwimporten niet worden meegerekend, welke volledig worden gefinancierd door de mijnbouwbedrijven zelf, strekt deze dekking tot 5,8 maanden.

Fitch heeft de soevereine rating van Suriname gehouden op B-, ondanks de continue verbeteringen in de overheidsfinanciën en het economisch herstel, waarbij kan worden opgemerkt dat er risico’s zijn door druk als gevolg van uitgaven en financieringen.

Het strikt uitgavenbeleid sinds 2015 en de verhoogde inkomsten na 2016 hebben geresulteerd in een afnemend tekort op basis van verplichtingen, hetgeen de internationale standaard is voor het beoordelen van fiscaal beleid.

Het tekort is gedaald van 10,6% van het BBP in 2016 naar 8,8% in 2017 en 7,6% in 2018. Daarnaast hanteert de overheid een strikte discipline om onnodige en inefficiënte uitgaven te vermijden terwijl de sociale en zekerheidsstelsels worden verbeterd.

Tegelijkertijd, zijn de kapitaaluitgaven belangrijker geworden en beslaan deze inmiddels 13-14% van de totale overheidsuitgaven, vergeleken met 8% in 2015. De private sector is nauw betrokken in deze processen, hetgeen de spin-off voor werkgelegenheid en inkomsten voor nationale bedrijven verbetert.

Een punt van zorg voor Fitch is dat het hoge niveau van de overheidsuitgaven sinds 2018 zou leiden tot een hogere inflatie en het terugvallen van de internationale reserves. De inflatie is echter continu gedaald in 2018 en 2019, terwijl de internationale reserves aanzienlijk zijn toegenomen, merkt Hoefdraad verder op.

De monetaire en fiscale autoriteiten werken nauw samen wat betreft de coördinatie van het macro-economisch management.

In dit kader is er een Coördinatiecommissie voor Monetair en Fiscaal Beleid geïnstalleerd voor het handhaven en verbeteren van de coördinatie tussen het fiscaal beleid van de overheid en het monetair beleid van de CBvS.

In de afgelopen 5 maanden heeft de CBvS ook haar organisatie versterkt om haar mandaat van monetaire en financiële stabiliteit en verbeterde omstandigheden voor een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling effectiever uit te voeren.

Hieronder vallen nieuwe of gereorganiseerde afdelingen op het gebied van open-markttransacties, strategische investeringen, fintech, interne controle, risicobeheer en naleving van de voorschriften, alsmede modernisering en actualisering van de financiële wet- en regelgeving.

De nieuwe organisatie-, analytische en beleidsinstrumenten zullen de CBvS in staat stellen zich beter te richten op een noodzakelijke en niet overtollige liquiditeit in de markt en nauwkeurigere prognoses van de liquiditeitsbehoeften van de private sector en de overheid.

Sinds maart 2019 heeft de CBvS zich gericht op het verminderen van overtollige liquiditeit die was ontstaan in de economie, waarbij de beschikbaarheid van voldoende liquide middelen is gewaarborgd voor het financieren van de groeiende economische activiteit.

De CBvS is erin geslaagd te zorgen voor een vlotte en efficiënte uitvoering van de buitenlandse betalingen en om de import van goederen te waarborgen, ondanks de negatieve gevolgen van de onrechtmatige inbeslagname van een verzending contante gelden van de CBvS door het Openbaar Ministerie van Nederland in april 2018.

Naar aanleiding van deze onrechtmatige inbeslagname heeft de CBvS een klacht ingediend bij de rechtbank in Noord Holland, welke behandeld zal worden op 5 november van dit jaar.

Daarnaast is de CBvS in nauw overleg en in onderhandeling met verschillende partijen voor het spoedig hervatten van contante geldovermakingen. De CBvS verwacht dat dit zal helpen bij het elimineren van speculatieve activiteiten op de wisselkoersmarkt.

Vooruitblikkend, zal de operationalisering van het Spaar en Stabiliteitsfonds Suriname (SSFS) een stabielere en meer gediversifieerde inkomstenstroom ondersteunen voor de overheid en toekomstige generaties.

De overheid heeft zich ertoe verbonden om de inkomsten uit de mijnbouw boven een bepaalde drempel over te dragen aan het nieuwe soevereine welvaartsfonds van Suriname. Dit zal de inkomsten van de overheid uit de mijnbouw stabiliseren en Suriname helpen ontsnappen aan de internationale cyclussen van welvaart en crises van de grondstoffenindustrieën.

Fitch merkte op dat Suriname een grote nieuwe olie-ontdekking heeft aangekondigd van ongeveer 800 miljoen vaten van produceerbare olie.

Zij merkte op dat hoewel het onmiddellijke effect mogelijk niet merkbaar is, dit overheidsfinanciering zou kunnen faciliteren, terwijl met de oliewinning zou kunnen worden gestart in 3 tot 5 jaar.

Meer nieuws

Ingezonden| De kaarten zijn geschud

GFC NIEUWS- In mijn column van 19 mei 2017 met als kop “Wat Nu” stelde ik onder meer dat tijdens een NDP-bijeenkomst destijds in OCER…

AFP bezorgd over verloop verkiezingsproces

GFC NIEUWS- Het Anti-Fraude Platform (AFP) heeft met verontrusting de aanlevering van stembussen en verkiezingsmaterialen geobserveerd vanochtend bij het NIS. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Zetel Wanica toch naar PL

GFC NIEUWS- De Pertjajah Luhur (PL) van Paul Somohardjo heeft in plaats van ABOP de zetel in Wanica behaald. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

ABOP maakt goeie beurt

GFC NIEUWS- De ABOP van Ronnie Brunswijk heeft volgens de voorlopige cijfers van de verkiezingen van 25 mei landelijk 9 zetels behaald, 4 meer dan…

“100% groei voor de NPS”

GFC NIEUWS- De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft bij de verkiezingen van 25 mei volgens de voorlopige cijfers 4 zetels landelijk behaald. Dikke vrouwen makkelijk…

Surinaamse ambassadeur in Indonesië overleden

GFC NIEUWS- De Surinaamse ambassadeur in Indonesië, Benz Abas, is gisterochtend overleden. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Stembureaus landelijk open tot 21.00 uur

GFC NIEUWS- De stembureaus zijn landelijk tot 21.00 uur open, maakt het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) bekend in een verklaring. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

Studenten ontvangen op de valreep bereidverklaring

GFC NIEUWS- 31 studenten van hoger onderwijsinstellingen in Suriname hebben zondag een bereidverklaring ontvangen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Dc Nickerie verwacht goede opkomst

GFC NIEUWS- Districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe van Nickerie geeft aan dat het Hoofdstembureau Nickerie op schema is. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

‘Coronie is ready voor de verkiezingen’

GFC NIEUWS- Het district Coronie is organisatorisch gereed voor de verkiezingsdag vandaag, maandag 25 mei. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Stemmen met uw identiteitskaart

GFC NIEUWS- Vandaag, 25 mei, mogen alle kiesgerechtigden zich op het stembureau legitimeren met een identiteitskaart uitgegeven door het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dikke vrouwen…

SNWIS verhoogt waarnemerscapaciteit met 350%

GFC NIEUWS- Bij de aanstaande verkiezingen wordt verwacht dat er ruim 20 internationale waarnemers aanwezig zullen zijn in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

De IDOS-peiling

GFC NIEUWS- Suriname verkeert sinds enige tijd in een heuse verkiezingsroes. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de…

VG Himmat en stichting OHM doneren weer

GFC NIEUWS- De afgelopen weken zijn de laatste goederen uit de 16e sociale goederencontainer van Vrienden Groep (VG) Himmat gedoneerd. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Multipurpose kunstgrasveld Geyersvlijt geopend

GFC NIEUWS- Het ressort Blauwgrond heeft een sportaccommodatie erbij, namelijk een multipurpose kunstgrasveld. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Vrouw doodgestoken voor haar dochter, 13

GFC NIEUWS- Een vrouw werd vlak voor haar 13-jarige dochter doodgestoken door een kennis. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

USV: De rechtsstaat onder druk

GFC NIEUWS- Procureur- generaal Baidjnath Panday heeft een verzoek gericht aan DNA de dato 23 april 2020 tot het in staat van beschuldiging stellen van…