fbpx

Hoefdraad bezoekt jaarlijkse bijeenkomst IsDB

De Islamic Development Bank (IsDB) organiseerde haar 43ste jaarlijkse bijeenkomst in Tunis, de hoofdstad van Tunesiё. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën vond het een eer en een voorrecht om als Governor van de Republiek Suriname de bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Islamic Development Bank in de historische stad bij te wonen. Hij heeft enkele recente economische ontwikkelingen, uitdagingen en successen gepresenteerd die worden ondersteund door de IsDB.

Hoefdraad gaf in de hoedanigheid van governor aan dat volgens internationale standaarden Suriname enkele jaren geleden voor een zware betalingsbalans en fiscale schok stond door de scherpe daling van de export van grondstoffen. Wat de betalingsbalans betreft, begon Suriname met het optekenen van externe tekorten op de lopende rekening in 2013 na bijna een decennium overschotten. Het parlement heeft toen een wet aangenomen om op grondstoffen gebaseerde belastinginkomsten te stabiliseren en te beginnen met het besparen van op grondstoffen gebaseerde inkomsten voor toekomstige generaties.

Hoefdraad legt uit dat het macro-economisch prognosesysteem voor de begrotingsvoorbereiding en budgettaire planning voor de middellange termijn, van cruciaal belang is om het kader voor het beheer van de overheidsfinanciën in de toekomst te hervormen.

Wij zijn volgens de minister goed op weg om in 2018 een Belasting op de Toegevoegde Waarde in te voeren om de basis van de verbruiksbelasting te verbreden, de stabilisatie van de overheidsinkomsten op lange termijn te verhogen en de inkomsten met 2,5% van het BBP te verhogen.

De twee belangrijkste winningsindustrieën in Suriname kunnen uitkijken naar een hogere productie en omzet in de komende decennia als gevolg van aanzienlijk nieuwe investeringen die sinds 2015 zijn doorgevoerd en die in de nabije toekomst worden verwacht. Het staatsoliebedrijf exploiteert, waardoor zij de uitvoer van ruwe olie en de invoer van benzine en diesel grotendeels heeft geëlimineerd. De Islamic Development Bank is een belangrijke partner geweest in het herstel en de hernieuwde groeivooruitzichten van Suriname.

De IDB Group en de regering van Suriname hebben in 2017 een werkprogramma geformuleerd dat projecten en subsidies omvat voor ongeveer US $ 1,78 miljard. Deze projecten richten zich op gebieden zoals infrastructuur, landbouw en plattelandsontwikkeling, menselijke ontwikkeling, Islamitisch bankieren en financiën, en handel en concurrentievermogen.

In december vorig jaar vond in aanwezigheid van het management van The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) en de regering van Suriname, de lancering plaats van de eerste Islamitische bank in Suriname genaamd Trustbank Amanah.

Er is grote belangstelling van de bevolking van Suriname voor de producten en met de steun van de ICD zullen in de nabije toekomst meer financiële producten aan het publiek worden gepresenteerd. Bij deze speciale lancering werd ook de oprichting van het regiokantoor in Paramaribo, Suriname bevestigd.

Tot slot greep de governor deze gelegenheid aan om de Islamitische Ontwikkelingsbank en zijn toegewijde medewerkers te prijzen voor hun uitstekende werk en moedigde hen aan om verder te gaan.(GFC)

Overige berichten