Hoefdraad benadrukt belang statistieken voor economische ontwikkeling

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft de Statistiekcommissie geïnstalleerd. Het hebben van statistieken is van belang wil men het land tot ontwikkeling te brengen. De vandaag geïnstalleerde commissie ziet minister Hoefdraad als een goed team om het werk binnen het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) naar grotere hoogten te tillen.

Hoewel er de afgelopen periode vooruitgang is geboekt, is de minister van mening dat er nog veel werk aan de winkel is. Het ABS is momenteel druk bezig met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Unicef, het Multiple Indicator Cluster Survey (MICS 6) uit te voeren.

De rol van het ABS is groot, benadrukt de bewindsman. Dit orgaan is niet weg te denken bij onder meer de rapportage van Suriname voor de sustainable development goals van de Verenigde Naties. Er ligt een goed traject voor de boeg om het bureau verder te versterken. Echter zijn er wat zorgpunten, zegt de minister. Hij noemde onder meer de hoogte van het Bruto Binnenlands Product (BBP) waar er veel vragen over bestaan.

De benoemde commissieleden moeten nagaan hoe het werk verder verbeterd kan worden. Het land vraagt erom, liet de minister weten. Zonder goede economische statistieken kan het land geen markt hebben en zal Suriname niet in staat zijn een sociaal programma uit te voeren. De bewindsman zal binnen niet al te lange tijd met de commissie bij elkaar komen om technische zaken uit te werken.

De Commissie wordt voorgezeten door Marlene Troenosetro (Financiën), Saira Jaganhier-Andoelrahman (CBvS), Dayenne Wielingen-Verwey (VSB), Glynis Darmohoetoemo (ASFA), Rodney Sommandas (vakbeweging), Joyce Blokland (vakbeweging), Sheila Ketwaru-Nurmohamed (NGO), Manon Sanches (ADEK) en Reynold Simons (SPS).(GFC)

Overige berichten