fbpx
Hoe wij hier ook samenkwamen

In Engeland hebben de Conservatieven onder leiding van David Cameron (1966) 331 zetels van de 650 in het Lagerhuis weten te behalen. Drie leiders van de overige partijen aan de verkiezingen waarvan de uitslag op 8 mei 2015 definitief bekend werd, stapten op.

Op 25 mei 2015 vinden er verkiezingen plaats in Suriname. Hoewel ik geen van de polls die tot nog toe zijn gehouden vertrouw, verwacht ik wel verschuivingen.

Een partij die bij de jongeren erg aantrekkelijk overkwam namelijk DOE heeft niet tegen de amnestiewet gestemd. De leider van deze partij die propageert tegen corruptie te zijn, heeft in de DNA meer aan de kant van de coalitie gestaan dan de oppositie. Zou het komen omdat zijn broer prominent lid is van de NDP?

Ik heb overigens nooit begrepen hoe leden van een overtuigd christelijke familie hun steun verlenen aan lieden die veroordeeld zijn wegens ernstige criminele activiteiten. Voorts dat bepaalde parlementariërs een omstreden amnestiewet (2012) niet steunen omdat zij andere belangen hebben. Hoe kunnen zij dan corruptie uitbannen? Hiervoor kunnen zij eveneens vermijdingsgedrag vertonen en drogredenen verzinnen om de wetten tegen corruptie niet te ondersteunen. In de politiek moet je geloofwaardig overkomen net als Cameron om de verkiezingswinst binnen te halen.

Bij de V-7 verwacht ik dat de VHP het hoogste aantal zetels binnen deze combinatie zal halen. Als de V-7 de verkiezingen wint en VHP de partij met het hoogste aantal zetels wordt, is het beter de woordvoerder van Santokhi de heer Sonny Hira voor te dragen als president van Suriname.

Hira is een zeer beschaafde man en een ervaren diplomaat met een academische opleiding. Door zijn rust en charisma kan hij veel meer dan Santokhi boven partijen staan en leiding geven. Hij is toch niet zomaar tot woordvoerder van Santokhi benoemd?

Ik weet dat dit voorstel – zoals gebruikelijk in Suriname – niet door iedereen gedeeld zal worden maar dat heeft meer met jaloezie, nepotisme, patronage of met andere factoren te maken die niet zo relevant zijn. Hij is een progressief denkende Surinamer die bij brede lagen van de bevolking bekendheid en respect geniet. Wellicht beslissen de leiders van V-7 en het bestuur van de VHP dan toch in het voordeel van Hira!

Politiek leider en partijleider

In Suriname is het gebruikelijk dat politieke leiders heel lang posities bekleden die conflict of interest kunnen veroorzaken. Zo was Venetiaan heel lang president van ons land (politiek leider) en tegelijkertijd partijleider (NPS). De vraag is of je neutraal en onafhankelijk je werkzaamheden als president kunt uitvoeren. Ditzelfde geldt voor president Bouterse.

Bij zijn ambtsaanvaarding had hij zijn functie als partijleider neergelegd om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Later wisten partijleden Bouterse over te halen om weer partijleider te worden (NDP). Dit geldt ook voor onder andere DA ’91, DOE, PL, en SPA. Hier worden bedoelde dubbele functies tevens door de partijleider vervuld.

Na 25 mei zullen er wellicht duidelijke richtlijnen voor ambtsdragers moeten komen omdat in Suriname nog geen cultuur bestaat om de eer aan zichzelf te houden zoals nu de drie leiders in Engeland hebben gedaan. Het moraal is bij ons heel laag! Zij hebben consequenties verbonden aan hun falen.

Venetiaan verkoos in het parlement te gaan zitten en niet voor doorstroom binnen zijn partij te kiezen. Wat ik bepaalde leiders ook kwalijk neem is dat als wordt gescholden op hun opponent zij dit niet direct corrigeren.

U kent ongetwijfeld de uitglijder van een podiumspreker die Santokhi betitelde met Ram en Bouterse als Ravana. Veel mensen hebben de symboliek en mystiek van de Indiase mythologie niet bestudeerd en zwijmelen dan met bijvoorbeeld metaforen die zij niet beheersen.

In de Ramayana (Hindoeïstische mythologie) is Ravana de onkwetsbare koning van Lanka. Hij staat symbool voor het kwaad. In de hindoe Dharma wordt vaker de overwinning van het goede op het kwade gevierd (Deepavali, Phagwa). Het is zeer onterecht en kwalijk dat Santokhi wordt vergeleken en gesymboliseerd met God (Ram) en Bouterse met Ravana (kwaad).

Als Santokhi de geschriften had bestudeerd, was deze ongemanierde spreker direct tot orde geroepen. Alleen al om deze reden kan Santokhi nooit gekroond worden tot president van Suriname. Leeft er werkelijk zoveel haat in hem?

Wat zou Santokhi doen als de NDP verkiezingen wint en alleen wil samenwerken met de VHP waarbij het presidentschap wordt aangeboden aan deze partij. Zegt Santokhi dan nee? Zegt hij wel ja als niet hij maar iemand anders uit zijn partij deze functie mag vervullen? Dus al relativerende, stel ik dat het nooit goed is om in verkiezingstijd zaken op de spits te drijven.

Eenheid in verscheidenheid; behoud van de eigen identiteit

Vroeger gingen leiders heel ver met verwijdering te scheppen tussen de diverse bevolkingsgroepen. Een vroeger geëerde leider binnen de VHP maakte het zo bont door vergelijkingen te maken met Guyana waar etnische onlusten heersten. Er werden beelden van afgehakte borsten van vrouwen getoond op het podium om de etnische haat aan te wakkeren terwijl deze leider zelf met een Creoolse vrouw was getrouwd.

Gelukkig laten vooral de jongeren van vandaag zich niet meer gek maken met dergelijke walgelijke taferelen. De leiders moeten met goede issues komen. De tijd van bedonderen is echt voorbij, en al helemaal van het aanzetten tot (etnische)haat. Overigens is haat zaaien strafbaar.

Op weg naar 25 mei moeten kiezers duidelijk vernemen welk programma er gerealiseerd gaat worden voor lotsverbetering en (sociale) vooruitgang. In onze multi-etnische, multiculturele en multireligieuze samenleving dient elke burger gelijkwaardig behandeld te worden.

De laatste tijd zijn er tendensen van discriminatie en etnische haat op te merken in onze samenleving. Uitspattingen hiervan kunt u idem dito waarnemen op de sociale media. Alle Surinamers waar ook ter wereld horen in goede harmonie en met respect voor elkaar samen te leven. Conflicten horen nooit te gaan over onze identiteit en eenheid, hoe wij hier ook samen kwamen.

Robby Roeplall

Meer nieuws

Ricardo Panka nieuwe woordvoerder NDP

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) laat in een persbericht weten dat vanaf 27 november Ricardo Panka als woordvoerder van de partij zal optreden.

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…