fbpx

“Hoe meer men weet over autisme, hoe meer begrip er zal komen”

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is.

Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken en voelen wordt op een andere manier verwerkt. Ze nemen de wereld in losse deeltjes waar, te vergelijken met een serie foto’s in plaats van een film. Hierdoor kost het veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt of bedoeld wordt. Daardoor gedragen mensen met autisme zich anders en worden ze vaak niet begrepen.

Autisme is een onzichtbare belemmering met grote invloed op iemands leven en diens omgeving. We spreken van autisme spectrum stoornis (ASS) om aan te geven dat autisme bij iedereen anders is.

In augustus 2015 is op initiatief van de Rotary clubs van Suriname de Stichting Rotary Suriname voor Autisme opgericht. Dit aanleiding van het feit dat in het bestuursjaar 2014/2015 het thema Autisme op de agenda is geplaatst door de toenmalig District Governor, Elwin Atmodimedjo.

In de afgelopen 2,5 jaar heeft de stichting verschillende activiteiten uitgevoerd. Eén van de allereerste acties was het oprichten van een ouder platform op 2 april 2016 bestaande uit ouders die kinderen hebben met autisme.

Dit ouderplatform is een waardevolle bron van informatie en biedt ondersteuning aan de stichting door middel van het initiëren en organiseren van activiteiten om bewustwording over autisme in Suriname te bevorderen. Zo hebben we enkele Ouder Praatcafés achter de rug; dit zijn samenkomsten te vergelijken met een lotgenoten groep waarbij vooral ouders uitgenodigd worden en er over verschillende thema’s gesproken wordt. Ook is dit de gelegenheid bij uitstek om ervaringen en adviezen te delen.

Verder organiseert de stichting ook informatieavonden voor een ‘breder’ publiek met als doel bewustwording en een breder draagvlak te geven. In dit kader wordt er samengewerkt met ter zake deskundigen die hun licht laten schijnen op autisme in relatie met hun vakgebied. We hebben het onder andere gehad over autisme en logopedie, orthopedagogiek, psychologie, voeding en in februari jl. heeft een ouder zijn persoonlijke ‘life story’ gedeeld.

De activiteiten van de Stichting Rotary Suriname voor Autisme zijn in deze fase voornamelijk gericht op bewustwording. Hoe meer men weet over autisme, hoe meer begrip er zal komen.

In 2017 is de campagne: Autism, close to my heart gelanceerd. Verschillende bedrijven zullen in 2018 ook weer speciale banners uithangen om solidariteit te tonen aan degenen die leven met autisme.

In 2018 beoogt de stichting in ieder geval door te gaan met de Ouder Praat Cafés en de informatie bijeenkomsten en zijn er nog wat speciale projecten in de pijplijn voor onze speciale doelgroep.(GFC)

Naar meer berichten...