fbpx

HI&T wil ondersteuning totale houtsector bij uitvoering beleid versterking houtindustrie

Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme(HI&T) heeft tijdens het overleg met de totale houtsector, (exporteurs, concessionarissen, Transporteurs en houtzagerijen ) medewerking gevraagd om goed beleid uit te kunnen uitstippelen voor de lokale houtproductie.

Zo zal per 1 december 2017 de fiscalenwaarde voor rondhout worden verhoogd en zal ook per die datum de export van alvast 2 nog te bepalen houtsoorten (rondhout) worden verboden.

De bewindsman benadrukt dat indien wij meer rondhout lokaal verwerken, er arbeidsplaatsen worden gecreëerd terwijl het voor Suriname als land maar ook de exporteur bij de export van verwerkte hout veel meer voordeel oplevert.

Hoewel het niet verwachtbaar is dat de lokale marktprijs van hout direkt omlaag zal gaan, blijft de minister erbij, dat de eerste stappen gezet moeten worden, in de richting van een duurzame oplossing van de problemen binnen de houtsector.

Eén van de problemen is, dat er lokaal een schaarste is ontstaan aan bepaalde houtsoorten, waardoor er een dreiging is dat houtzagerijen hun deuren gaan sluiten. Het overleg om te geraken tot verhoging van de fiscale exportwaarde van hout heeft enkele maanden geduurd.

Tijdens het meest recente overleg hebben de ondernemers binnen de houtsector de gelegenheid gehad om hun meningen naar voren te brengen. Zo is er vanuit de sector aandacht gevraagd voor het ontbrekende bemoedigingsbeleid van de overheid om meer aan verwerking te kunnen doen.

De minister verwees echter naar de mogelijkheden om grondstoffen en kapitaalgoederen voor de productie onder een zekere vrijstellingsregiem te importeren.

Ook gaf minister Welzijn de zagerijen, die in problemen dreigen te geraken, de suggestie om strategische partnerschappen met houtexporteurs en concessie houders te sluiten, waarbij op basis van export afname, garantie voor financieringsmiddelen ter uitbreiding dan wel modernisering van hun zagerij, kan worden verkregen.

De houtexporteurs hebben aan het ministerie gevraagd rekening te houden met de mogelijke financiële risico’s, die zij lopen indien abrupt tot stopzetting van de export van rondhout wordt overgegaan. De minister benadrukt, dat het in deze zal gaan om stopzetting van de export van mogelijk twee lokaal meest gevraagde soorten rondhout. Er zal geen beperking gelden voor de export van gezaagd c.q. verwerkt hout.

De exporteurs, die onverhoopt in problemen kunnen komen i.v.m lopende leveringscontracten wordt aanbevolen contact te maken met de afdeling IUD bij HI&T. “Wij zullen samen naar adequate oplossingen zoeken.”

De bewindsman is er van verzekerd dat Suriname in zijn totaliteit zal profiteren, wanneer er meer wordt geproduceerd en Suriname veel meer geld zal kunnen verdienen. Hij sprak daarom de hoop uit, dat de totale houtsector een grote bijdrage hieraan zal leveren.(GFC)