HI&T stelt nog meer maatregelen in vooruitzicht

GFC NIEUWS- Vanuit het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) zullen er nog meer maatregelen genomen worden om het opstuwen van de koers en prijsopdrijving tegen te gaan.
Minister Stephen Tsang spreekt over de eerste fase doelende op het pakket aan maatregelen waarmee vorige week een aanvang is gemaakt en waarbij voornamelijk illegale cambio’s zijn aangepakt.
Bij deze operatie, waarbij de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie werd ingezet, is er nauw samengewerkt met het ministerie van Justitie en Politie.
De maatregelen in de tweede fase zullen ook afhankelijk zijn van de maatregelen die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal nemen nadat er een nieuwe governor is aangesteld en de afspraken die deze monetaire autoriteit zal maken met de bankiers en cambiohouders.
De bewindsman zegt dat de meest recente operatie succesvol is geweest. Meest opvallend was het kelderen van de koers. “In fase 1 van de maatregelen hebben we de illegale cambio’s aangepakt en daarbij zijn meerdere illegale cambio’s in beeld gekomen. De operaties gaan onverkort door”, aldus de HI&T-minister nog steeds doelende op de eerste fase waarin ook het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) een bijdrage levert.
Het effect van de acties op de zwarte marktkoers was verwachtbaar net zoals het feit dat de autoriteiten ervan op de hoogte waren dat de koers vlak voor de verkiezingen omhoog gestuwd zou worden. De maatregelen waren volgens de bewindsman dan ook goed voorbereid. Hierbij kwamen de illegale cambio’s als eerst in beeld.
Minister Tsang: “Het zijn deze cambio’s die totaal geen afspraak hebben met de Centrale Bank van Suriname of met de overheid. Zij kunnen in feite de koers bepalen van de ene op de andere dag en dat is eigenlijk het grootste probleem, vandaar dat wij dit ook in de eerste fase hebben aangepakt.”
De bewindsman erkent dat er onrust is bij de moederbank, maar vindt dit geen reden om de koers omhoog te brengen. “Het zorgt voor onrust op de markt en we kunnen het niet los zien van het feit dat het wordt gebruikt als een verkiezingsissue.”
De bewindsman zegt dat er in de eerste fase wordt samengewerkt met de politie omdat die de algemene opsporingsbevoegdheid heeft. Daarnaast is er ook op basis van door DNV en maatschappelijke groepen verkregen inlichtingen opgetreden. Minister Tsang sluit niet uit dat er in de tweede fase ook met de douane zal worden samengewerkt. Acties tegen goederensmokkel behoren ook tot het pakket aan maatregelen dat door het ministerie was aangekondigd.
Het aanpakken van de illegale cambiohouders moet volgens de bewindsman het stukje onzekerheid bij de cambiohouders en de bankiers weghalen en erin resulteren dat men bij officiële kanalen valuta betrekt of ten verkoop aanbiedt.
De bewindsman erkent de behoefte aan US dollars, maar zegt dat er tegelijk wordt gewerkt aan het verminderen van de mogelijkheden die tot deze behoefte leiden.