fbpx

HI&T start pilotproject “Tienduizend kippen per gezin” in Brokopondo

GFC NIEUWS- ”Tienduizend kippen per gezin”. Dit is het pilotproject, waarmee het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) het afgelopen weekdn te Brokopondo van start is gegaan.

Met dit initiatief wenst het ministerie samen met het districtscommissariaat en het KMO Fonds clusterontwikkeling te bevorderen ter stimulering van ondernemerschap door het verbeteren van “acces to finance” en waardeketen ontwikkeling.

Het project zal kortom niet alleen het duurzaam kweken van slachtkippen in Suriname omvatten, maar ook de gehele waardeketen zoals het composteren van mest voor plantaardige productie en ontwikkelen van biogas.

Verder is het de bedoeling dat dit project erin moet resulteren om rentes voor leningen van ondernemers verder te verlagen richting 5%.

Ook het stimuleren van districtsontwikkeling door de waardeketenbenadering en een spin-off te bewerkstelligen. Hiervoor is er een samenwerking aangegaan met Stichting Pluimvee Kwekerscollectief Suriname (PKS) voor het ontwikkelen van een training ten einde standaard kip te produceren voor de lokale markt alsook voor de export.

De training behelst het kweken en produceren van standaard biologisch gekweekte slachtkippen- vrij van pesticiden en antibiotica waarbij de slachtkippen worden behandeld volgens international richtlijnen van dierenwelzijn.

Ook het slachtproces en de opslag zal volgens de Surinaamse Standaarden (CROSQ en Halal) geschieden.

Ondernemers en of personen die een onderneming in de pluimveeteelt, met name de kippenteelt wensen te starten zijn bij dit pilotproject geïnformeerd over het project, waarmee het ministerie op 26 oktober van start gaat.

BEKIJK OOK
Geldbedragen in SRD en vreemde valuta, sieraden en jachtgeweer buitgemaakt bij inbraak

Ook personen, die reeds een kwekerij bezitten en uitbreidingsmogelijkheden hebben, mogen deelnemen aan deze training.

De training duurt 3 weken en er zal een eigen inzet van SRD 400,- van de ondernemers worden gevraagd.

Degenen die de training volledig gevolgd hebben, zullen aan het eind een certificaat in ontvangst nemen. Vervolgens kunnen ze aangeven als zij zelfstandig van start gaan met hun kwekerij of met behulp van het KMO Fonds.

Indien de ondernemers na de training nog begeleiding nodig achten bij de opzet en verdere ontwikkeling van hun onderneming zal Stichting PKS daarbij inspringen voor de nodige begeleiding.

Minister Stephen Tsang zei enorm blij te zijn met de belangstelling van de ondernemers en of personen uit dat gebied. Voorts zegt de bewindsman bewust van start te zijn gegaan met dit landelijk project in Brokopondo. Dit vanwege onder ander de potentie van de omgeving die tevens kan zorg dragen voor een economische boost van dat gebied.

Het ministerie wil zo ook een bijdrage leveren aan het stimuleren van werkgelegenheid en inkomstengroei voor deze groep ondernemers. Ook wil men hiermee duurzaam en verantwoord ondernemen onder deze groep helpen bevorderen.