HI&T praat met SCUA en WOVS over oplossingsmodellen

GFC NIEUWS- De minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&t), Stephen Tsang, heeft de Suriname Chinese United Association (SCUA) en de Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS) woensdag ontvangen voor een gesprek naar aanleiding van de recente prijsontwikkelingen.
Tsang heeft tijdens dit gesprek benadrukt dat het van belang is dat er samen wordt gewerkt aan de rust, binnen de samenleving en aan de stabilisering van de prijzen van goederen en diensten.
Vanuit de regering zijn een aantal maatregelen aangekondigd die thans in uitvoering zijn.
De aanpak van illegale cambio’s, door de justitiële autoriteiten in samenwerking met het HI&T gaat onverkort door. Het ministerie waarschuwt een ieder, die bezig is met illegale wisselpraktijken en benadrukt dat alle middelen, die worden ingezet voor dergelijk handelen in beslag zullen worden genomen.
Ook wordt er een beroep gedaan om het wisselen tegen hoge koersen na te laten, daar deze handelingen voor verergering van de situatie zorgt. Samen kunnen we escalaties voorkomen.Afgesproken is geworden dat de rust terug wordt gebracht in de samenleving, door geen onnodige prijsverhogingen door te voeren.
Vanwege de dalende trend van de wisselkoers, zouden er geen prijsverhogingen doorgevoerd moeten worden. Verder bekijkt de regering om de SWAP deal met China versneld door te voeren. Importen vanuit China kunnen in SRD worden betaald en uitgekeerd in RMB in China. Dit zal een verlichting brengen op de druk op de dollar koers.
De WOVS heeft aangekaart dat de prijsverhogingen door zowel de distribiteurs als de importeurs ingecalculeerd worden in de producten. Prijsverhogingen die niet verantwoord kunnen worden zullen teruggedraaid moeten worden.
Er is verder ook van gedachten gewisseld met de aanwezigen over de maatregelen die moeten worden geïmplementeerd om het veiligheidsgevoel binnen de samenleving te vergroten. Het ministerie streeft ernaar om samen met de SCUA en de WOVS de prijzen voor de samenleving beheersbaar te houden.
Klachten van prijsopdrijvingen kunnen gemeld worden via het verkort nummer 1940 en via het Whatsapp nummer +5978530915