fbpx

HI&T participeert aan seminar Free Trade Zone and Free Trade Agreement

GFC NIEUWS- Een delegatie bestaande uit twintig participanten uit diverse relevante afdelingen van het ministerie van Handel Industrie & Toerisme (HI&T), Nimos, Kamer van Koophandel en Fabrieken en Telesur, heeft onder leiding van de waarnemend ODAD Refano Wongsoredjo onlangs geparticpeerd een seminar in Tianjin in China.

Dit seminar welke onder auspiciën was van de Teda Group & Co Ltd en onder leiding van de General Manager van de Overseas Department van de Teda Group dhr.SU, lag in het kader van de ontwikkelingen op het gebied van Free Trade Zones (FTZ) en Free Trade Agreements (FTA).

De participanten werden onderricht in het voortraject, het verloopproces en de toekomst perspectieven van FTZ’s en FTA’s binnen China en haar business partners. Daarbij is ook de nadruk gelegd op de cruciale rol van de onderhandelingen voorafgaand aan de FTA’s.

Het effect die FTZ en FTA teweeg hebben gebracht in de economische ontwikkeling van China en die van Tianjin in het bijzonder,zijn merkbaar in de aantrekkingskracht van en investeringen gepleegd door verschillende gerenommeerde bedrijven van wereldbekende merken.

Die hebben op hun beurt investeringen gepleegd in verscheidene bedrijfsbranches van auto, medische tot High Tech-industrie.

Naast de zeer informatieve en leerrijke sessies werden veldbezoeken gebracht aan Overheidsdienstencentra, commercial area’s en toeristische hotspots in de steden als Tianjin, Shenzhen en Beijing.

BEKIJK OOK
Koersontwikkeling ook onderdeel herziening IMF-programma

De rol van ICT- ontwikkelingen en toepassingen in het gebruiksgemak van overheidsdiensten voor zowel de burgerij als potentiële investeerders en ondernemers,is zeker niet onopgemerkt voorbij gegaan aan de Surinaamse delegatie.

Deze observatie uit de veldbezoeken worden in relatie gebracht met wat al bekend is in Suriname en voorstellen zullen worden aangedragen met betrekking tot waar er eventuele aanpassingen gepleegd moeten worden.

De verschillende onderwerpen die belicht waren tijdens de sessies zullen verder bestudeerd worden en zal door de participanten worden nagegaan in welke mate FTA en FTZ van meerwaarde zijn voor ons economie.

Verder moet worden nagegaan welke sociale, maatschappelijke, economische alsook milieu aspecten opgenomen dienen te worden in een Free Trade Agreement voor Suriname met mogelijke opzet van een Free Trade Zone.

Bij een goed doordachte implementatie van een FTZ zal die de aantrekking van Foreign Direct Investeerders moeten vergroten, alsook een grote spin – off effect teweeg brengen in onder anderen de arbeidsmarkt en economische diversiteit.

De delegatie heeft verslag gedaan aan HI&T-minister Stephen Tsang. Hierna zal bekeken worden welke rol FTZ en FTA kan hebben voor de verdere ontwikkeling van Suriname.

De bewindsman heeft vervolgens een werkgroep ingesteld om de mogelijkheden voor te bereiden.