HI&T, LVV en IICA houden vervolgconsultaties over agrotoerisme in Suriname

GFC NIEUWS- Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft in samenwerking met het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij en de Inter-American Institute for Cooperation on Agri Culture (IICA) consultaties gehouden voor het discussiëren en formuleren van de projectvoorstellen ten behoeve van de Agro-toerisme sector in Suriname.
De bedoeling van deze consultaties zijn om de verschillende projecten, die tijdens de eerder gehouden Agro-toerisme workshop op 3 en 4 april 2019 en de post workshop in juli 2019 te presenteren aan de verschillende stakeholders.
Verder wil HI&T hiermee draagvlak creëren door alle actoren te betrekken bij de besluiten die genomen worden.
Met de Agro-toerisme sessies van het vorig jaar heeft Suriname geprobeerd de landbouw en toerismesector succesvol met elkaar te integreren. Zo zijn wij als land met een diversiteit aan bevolkingsgroepen instaat een zeer gevarieerde keuken te bieden, die veel potentie heeft om deze sector tot ontwikkeling te brengen.
Het ligt in de bedoeling dat het Onderdirectoraat Toerisme de voorstellen na formulering verder zal geleiden naar de Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA).
De CTA heeft een funding voor een zestal Caribische landen beschikbaar gesteld om binnen het agrobeleid projecten uit te voeren. De deadline voor het indienen van de finale projectvoorstellen is vastgesteld op medio februari 2020.
John King, IICA Senior Strategic Consultant for Special Projects benadrukte tijdens zijn presentatie dat Suriname de meeste wijde diversiteit heeft aan cultuur en natuur binnen het Caribisch gebied. Hij is niet uitgesproken over de vele producten die worden geteeld binnen de Agrarische sector.
Hij is van mening dat met deze workshop behalve de sleutelelementen voor het beleid om te faciliteren tussen onderhandelingen agrotoerisme en toerisme moeten worden geïdentificeerd, er ook prioriteit moet worden gegeven aan de ontwikkeling van grote agro toeristische projecten.
King heeft in zijn presentatie ook aangegeven veel binnen erfgoedtoerisme, ecotoerisme en health & wellness toerisme gedaan kan worden.

Overige berichten