HI&T en JusPol beloven hard optreden tegen overtreders Valutawet

GFC NIEUWS- De ministeries van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) en Justitie en Politie (JusPol) zeggen in een gezamenlijk persbericht dat de afgelopen periode diverse klachten vanuit de samenleving de ministeries bereikt hebben over het niet naleven van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.
De ministeries wensen de samenleving erop te attenderen dat de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (S.B. 2020 no.73) is afgekondigd in het Staatsblad van de Republiek Suriname en reeds op 25 maart 2020 inwerking is getreden.
Op grond van deze wet zullen er stringente maatregelen worden getroffen tegen allen die zich schuldig maken aan de overtredingen genoemd in deze wet.
Het optreden zal ook gericht zijn op individuen die zich langs de openbare weg schuldig maken aan het illegaal verhandelen van vreemde valuta.
Aan een ieder wordt derhalve het beroep gedaan om zulks na te laten.
Voorts wordt er op de samenleving een beroep gedaan om bij constatering van onregelmatigheden zulks te melden via het verkorte nummer van de Economische Controle Dienst (ECD):1940 of via het WhatApp nummer van de afd. Consumentenzaken: 0853 0915.

Overige berichten