HI&T doet beroep op samenleving om niet te hamsteren

GFC NIEUWS- Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) brengt onder de aandacht van de totale Surinaamse gemeenschap dat er vanwege het eerste bevestigde geval van het Covid-19 virus, gepaste maatregelen zullen worden getroffen om de rust in de samenleving te bewaren.
De situatie die thans merkbaar is, is te wijten aan de toenemende vrees voor het Covid-19 virus (het zogenaamde Coronavirus), waardoor mensen zonder directe aanleiding goederen gaan opkopen. Dit leidt onnodig tot schaarste en stijging van prijzen voor met name de eerste levensbehoeften.
Het ministerie doet op een ieder een beroep, in het bijzonder de importeurs, tussenhandelaren, groothandelaren en de kleinhandelaren (winkeliers), alsook dienstverleners om een beperking op te leggen (maximaal 5 items per persoon) bij de verkoop aan individuen, van voornamelijk:
• eerste levensbehoeften,
• medicamenten,
• toiletartikelen,
• ontsmettingsmiddelen,
• schoonmaakmiddelen,
• PPE (Personal Protective Equipement),
• zeepsoorten en
• water
Indien er van bepaalde items wordt opgemerkt dat er opvallend veel wordt opgekocht, vragen wij de verkoop van die items ook te beperken, teneinde schaarste te voorkomen.
Tevens wordt in herinnering gebracht dat het hamsteren van goederen een economisch delict is, conform artikel 2 van het decreet Tegengaan van Hamsteren (S.B. 1986 no. 58).
Het ministerie doet een beroep op de samenleving om zoveel als mogelijk de rust te bewaren en niet bij te dragen aan het creëren van paniek, schaarste en prijsopdrijving. “Wij roepen een ieder op om de officiële berichten van de regering te volgen en niet in te gaan op nieuws afkomstig van onofficiële kanalen. Volgt u de veiligheidstips van het Bureau Openbare Gezondheid (BOG) te allen tijde op,” aldus het ministerie.
In geval van onregelmatigheden kan men gebruikmaken van:
Het verkort nummer van de BOG: 178;
Het WhatsApp-nummer van de BOG: 8836643;
Het verkort nummer van de Economische Controle Dienst (ECD): 1940;
Het WhatsApp-nummer van de afdeling Consumentenzaken: 853-0915;
Het e-mailadres van de afdeling Consumentenzaken: [email protected]

Overige berichten