HI&T dient project agro-toerismesector in bij CTA

GFC NIEUWS- Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft op 14 februari het project ter bevordering van de agro-toerismesector in Suriname bij de Agricultural and Rural Cooperation (CTA) ingediend.
Voorafgaand hieraan heeft HI&T in samenwerking met LVV en de Inter-American Institute for Cooperation on Agri Culture (IICA) een Agro-toerisme workshop en een post workshop georganiseerd en daarna zijn er twee consultaties met de stakeholders gehouden om te komen tot projectvoorstellen ter bevordering van de agro-toerismesector.
De aangewezen consultant Harrold Sylbing heeft op 12 februari een presentatie gehouden voor minister Stephen Tsang en het project is na enkele aanvullingen van de minister bij de CTA ingediend.
De CTA heeft namelijk een fonds voor een zestal Caribische landen beschikbaar gesteld om binnen agro-toerismeprojecten uit te voeren. In het project, dat HI&T heeft ingediend zijn er activiteiten opgenomen ter verbetering van de banden tussen landbouw, handel en toerisme en versterking van de lokale agrifood sector en bevordering van gezonde voeding in agrotoerisme in Suriname.
Zo zal er aandacht besteed worden aan diverse local foodfestivals zoals: ananas-, cocos- en fish festivals. Met name de districten Paramaribo, Para, Coronie, Marowijne en Commewijne zijn hiervoor in beeld gebracht.
Vervolgens zal er ook aandacht worden besteed aan wellness en culinairtoerisme, waarbij niet alleen gekeken zal worden naar onze cuisine, maar er zal ook gefocust worden op het trainen van tourgidsen en andere ondernemers.
De nichemarkten met name de diverse craftproducten en oliën zullen worden meegenomen en er zal een bewustwordingscampagne voor de diverse projecten op touw worden gezet.
Om het 3-jarig project met een totaal budget van $ 5.060.000 uit te voeren, is voorgesteld om een Suriname Agritourism Support Unit (SATSU) in het leven te roepen, die ondersteund zal worden door de ministeries van HI&T en LVV.