fbpx
Het volk heeft beslist

Hoewel er enkele bedenkelijke handelingen zijn gepleegd, moet elke Surinamer de wil van het volk respecteren. Het volk heeft een democratisch besluit genomen, welke voor wat mij betreft enkel in democratische termen of context geïnterpreteerd moet worden en dat is in dit geval, dat er een regering gevormd moet worden door de winnaar, de NDP.

Verder zal de regering kritisch begeleid moeten worden door een sterke en krachtige oppositie. Mensen die anders beweren, met name dat er geen sprake is van een oppositie en een coalitie, dragen mijns inziens weinig of geen kennis van de werking en de geest van het begrip democratie.

Het is een ongeschreven regel dat binnen een democratisch bestel er sprake dient te zijn van ideeën botsing over alle sociaal-maatschappelijk , economisch, cultureel, financieel, educatieve onderwerpen.

In een goede democratie is checks and balances een onvermijdelijke vereiste en deze ontstaan onder meer door kritische begeleiding van de coalitie door de oppositie. In het ander geval, dus indien er geen oppositie zou bestaan, krijgt de coalitie de volledige vrijheid om naar eigen inzichten, krom of scheef, te handelen. Er is dan sprake van totalitarisme of simpelweg gezegd dictatuur.

Behalve de straks bedoelde checks and balances binnen de DNA, is DNA als collectief, dus oppositie en coalitie, bij uitstek het orgaan om de werking van de democratie tot uiting te brengen. Bij dit laatste geval, is dus sprake van checks and balances tussen twee grondwettelijke organen, de ene meer belast met wetgevende en controlerende bevoegdheden, terwijl de regering meer met uitvoerende bevoegdheden belast is.

In onze grondwet is in artikel 74 sub a en b de beperkte uitvoerende taken van DNA geregeld. Voor de rest ligt de uitvoerende bevoegdheden bij de Regering, die volgens artikel 116 gevormd wordt door de President, de Vicepresident en de Raad van Ministers. In lid 2 van artikel 116,staat duidelijk dat de Regering verantwoording verschuldigd is aan DNA.

Opmerking: Dit is in de afgelopen vijf jaren minder tot uitdrukking geweest. In elk geval is ons democratisch bestel zo geregeld dat er sprake moet zijn van checks and balances tussen het hoogste orgaan van staat ,DNA en de hoogst uitvoerende macht, de Regering.

Roep om samenwerking

In de gemeenschap wordt door enkele mensen opgeroepen om een samenwerking tussen V7 en de NDP. Men beroept zich daarbij op het zogenoemde nationaal belang. Men gaat daarbij volledig voorbij aan het paradigma over mens en maatschappij tussen de twee blokken.

Dus een fundamentele en haast structurele vormen van, zowel kleine als antagonistische tegenstellingen tussen de V7 partijen en de NDP. Althans dat is het zichtbare beeld. De benadering over werking van de democratie, de rechtstatelijk gedachte, het financieel-economisch beleid etc. ,bepalen het denken en handelen over mens en maatschappij.

Ik heb het dan niet eens over wat op de diverse podia gedurende de campagnevoering over en weer gesteld zijn. Dit om te voorkomen dat ik beschuldigd wordt van emotionele benadering van het onderhavige vraagstuk.

De dieperliggende redenen waarom ik absoluut af wil raden dat bovengenoemde samenwerking tot stand komt, zijn:

1.Het gevaar dat er dan een zwakke oppositie zal zijn. Dit zal negatieve consequentie hebben voor de werking van de democratie. Het uitblijven van de checks and balances, zowel tussen oppositie en coalitie, als tussen de twee staatsorganen, de DNA en de Regering, is niet bevorderlijk voor een goede democratie. Geen gezonde situatie dus.

2.Het radicaal verschil in maatschappij visie, de benadering van mens en maatschappij tussen de V7 partijen en de NDP.

3.Het hanteren van verdeel- en heersstrategie door met name de NDP. Velen onderschatten deze koloniale wijze van politiekvoering en begrijpen de essentie niet voldoende wat in deze vorm van politiekvoering verankerd ligt. Wie zich beziggehouden heeft of zich nog bezighoudt met bevrijdingsbewegingen dus dekolonisatieprocessen ,zal wel direct begrijpen waar ik het over heb.

Kort gezegd komt deze strategie, welke een uitvinding is van de Nederlandse kolonisators erop neer, dat mensen of groepen van mensen gescheiden moeten worden gehouden om te kunnen heersen. Vaak gaat het in deze ook om een paternalistische houding aan te kweken bij de volgelingen. Er ontstaat een peroonsverheerlijkingsgevoel of attitude bij de volgelingen tegenover hun leiders die volgens hun nimmer in de fout gaan.

4.Het gevaar dat de indruk gaat bestaan dat er geen principe bestaat of hoeft te bestaan in de politiek. Dit categoriseer ik vanuit mijn ideologische oriëntatie als onideologisch, opportunistisch, maar zeker ook als een voorbeeld van moreel-ethische decadentie. Het zal erop lijken dat de roep om de dief te pakken omslaat in bijvoorbeeld de roep uit dezelfde mond, laat de dief met rust want hij is populair en hij/zij kan ons een kruimel van het graan geven.

5.De democratie leeft/bestaat bij gratie van oppositie en coalitie. De personen die anders beweren, zijn absoluut geen democraten.

Ik heb met dit artikel slechts willen benadrukken en wel vanuit mijn conceptie over democratie, dat de winnaar de mogelijkheid moet krijgen volgens zijn beleidsinzichten te regeren. Dit met een kritische en krachtige begeleiding van een sterke oppositie.

Ik word nog meer versterkt in mijn stelling dat Suriname het goed aandoet terug te keren naar een volledige parlementaire stelsel volgens het West-Minister model. Uiteraard met de Surinaamse karakteristieken of nuances. Wij waren al zeer goed op weg vanaf 1949 -1980 een eigen variatie van het parlementaire stelsel te ontwikkelen.

gefeliciteerd winnaar van de verkiezing en aan de verliezers zeg ik, houd het hoofd koel en doe harder je best bij de volgende verkiezingen.

God zij met ons Suriname.

Bert Eersteling

Meer nieuws

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Regering komt met Sociaal Vangnet

GFC NIEUWS-De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving en heeft de…