fbpx
Het verkiezingscircus

De aanloop naar de parlementsverkiezingen van 25 mei 2015 is in volle gang. Deze verkiezingen kenmerken zich voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis door het fenomeen “overlopen” van de ene naar de andere partij. Dit “overlopen” heeft in welhaast alle gevallen te maken met ontevredenheid bij de eigen partij en meer nog door het niet middels patronage dan wel vriendjespolitiek bediend worden.

Een andere categorie “overlopers”, doet dat om geheel andere redenen. Er zijn er, die door het niet naar wens geaccommodeerd worden, zich van hun eigen partij afkeren en de wijk naar vaak de tegenstanders nemen. Dit soort mensen gaat er dan ook geheid toe over, om met het smerigste drab richting hun voormalige kameraden te smijten.

Dit soort politici, men spreekt in dit geval beter over partijleden, zijn de politiek an sich niet waard. Immers is er hier duidelijk sprake van gelukzoekers die zich niet afvragen welke bijdragen zij aan het algemeen belang, de samenleving, kunnen leveren, maar zich per definitie en specifiek richten op het eigen voordeel. Niet zelden vallen de niet ethische “overlopers” daarna buiten de boot en in een diep psychologisch gat. De partijen waartoe men is getreden, koesteren uitbundig het verraad, maar verachten heimelijk de verrader.

De enige groep die of het individu dat in dit geheel politiek prudent handelt, is die op basis van ideologie, filosofie dan wel geconstateerde daadkracht van regeringspartijen,, zich daardoor gecharmeerd voelend, de oversteek naar met name de NDP maakt..

De verkiezingscampagne in de opmaat naar de aanstaande verkiezingen, kenmerkt zich voorts door een ander fenomeen. Namelijk, dat welke een duidelijke tendens naar een voortijdig besliste stembusgang te zien geeft. Toegespitst op het vertoon van partij aanhankelijkheid, kan niet worden ontkend dat de Paarse Partij, de NDP. met vlag en wimpel de meeste sympathie bij het electoraat oogst.

Suriname is tot in alle verste uithoeken van het land paars gekleurd. De verkiezingsattributen zijn overweldigend in het straatbeeld. De tot nu toe gehouden exit polls geven ook duidelijke uitkomsten aan. De hedendaagse Surinaamse mens, er valt stilaan een grote meerderheid te constateren, profileert zich manifest als trotse NDP´er.

Er zijn mensen die beweren dat de werkelijke peiling op 25 mei 2015 zal worden gehouden. Dit is zonder meer juist. Echter kan en mag de thans vertoonde overmacht, dit geldt trouwens ook voor het media offensief, niet worden gebagatelliseerd. Deze massale NDP uitdracht heeft duidelijk psychologische effecten. De massa wenst zich namelijk met het succes te vereenzelvigen.

Het in paniek wordt een Nederlandse opiniepeiler, Maurice de Hond, ingevlogen. Deze zou aan om aan damage control moeten doen. Deze manoeuvre is een grove belediging aan het adres van onze eigen politieke barometers, het NIKOS en het IDOS. Door het invliegen van de Hond, wordt er impliciet een brevet van onvermogen aan die twee nationale instituten uitgereikt.

Een buitenlander die geografische, cultureel noch empatisch binding heeft met ons land, kan slechts zorgen voor een opinie uitkomst die te vergelijken valt met een veearts die een mens op lichamelijke gebreken zal diagnosticeren.
Er is niet veel spektakel en sommige partijen die al langer dan 1 jaar met campagnevoering bezig zijn, vertonen tekenen van sleet en vermoeidheid. De hardlopers van het eerste uur, blijken thans doodlopers te zijn geworden.

Diegenen die met modder hebben gesmeten en een agressieve houding hebben geëtaleerd, zij die smaad, laster en beledigingen als wapen jegens hun tegenstanders hebben gehanteerd, zijn in het heden niet langer geloofwaardig.
Er kunnen bovendien nog steeds geen pakkende issues worden gevonden om het kiezersvolk aan zich te binden. De voornaamste reden hiervan is het overtuigend bewijs dat er door de zittende regering wordt geleverd.

Suriname is zichtbaar en merkbaar in fundamentele ontwikkeling. Dit geldt voor materiële, maar evenzeer immateriële zaken. Het enige antwoord van de oppositie daarop, is nochtans de leugen van ontkenning en volksmisleiding. Het daarnaast aantoonbaar verkondigen van onwaarheden zorgt tenslotte voor de rest. Het is inmiddels een gevecht van een reus tegen een dwerg.

Waar de één zijn dromen in de ogen van het volk ziet, maakt de andere meer charismatische politicus de dromen van het volk waar en praat niet over zichzelf maar over de ideologie en filosofie die hij en zijn partij uitdragen. Diegene die met dromen bezig is, zal op 25 mei 2015 ontgoocheld ontwaken, terwijl het land aan de vooravond van nieuwe ontwikkelingen zal staan.

Het volk van Suriname anno 2015 heeft inspiratie, hoop, geloof in eigen kunnen en vaderlandsliefde nodig. Het volk van Suriname heeft op generlei wijze behoefte aan de terugkeer naar koloniale tijden en nog minder naar tijden van stilstand dat in politicis stabiliteit werd genoemd. Niet achteruit, maar ook niet vooruit.

Suriname wenst collectief vooruitgang te boeken, vooruitgang in de structurele ontwikkeling van het land en het volk. In dit kader is het daarom verheugend te mogen constateren dat in tegenstelling tot vroeger, toen het volk bij spreekbeurten van politici, geestdriftig applaudisseerde en joelde, maar van het gezegde geen woord hadden begrepen, zeggende: “wij weten niet precies wat die man/vrouw heeft gezegd, maar het klonk wel mooi.”.

In het heden worden door met name de NDP, ideologische en filosofische boodschappen die gelukkig wel worden begrepen, aan het electoraat meegegeven. Dit is een transformatie van het electoraat dat van stemvee is veranderd in politiek gevormde aanhangers die zich verder tot ambassadeurs van de partij ontwikkelen.

Roy Raymond de Miranda

Meer nieuws

69 nieuwe Covid-19-gevallen, 49 genezen

GFC NIEUWS- Er is dagelijks een toename van het aantal Covid-cases in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

NDP antwoordt regering

GFC NIEUWS- Tijdens een online massameeting woensdagavond gingen diverse NDP-toppers in op uitspraken van de regering over de staatsschuld en de Covid-19-situatie in het land….

Minister Sewdien legt bezoek af aan Nickerie

GFC NIEUWS- Minister Prahlad Sewdien heeft in het weekend een werkbezoek gebracht aan Nickerie. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Toelating Adhin tot DNA

GFC NIEUWS- Ashwin Adhin wordt donderdag toegelaten tot het parlement. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Ingezonden| Politieke erfenis en wanbeleid

GFC NIEUWS- De laatste dagen is er behoorlijke ophef ontstaan over zelfverrijking van de afgetreden machthebbers. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Virtuele Nationale Kunstbeurs 2020

GFC NIEUWS- Het bestuur van de Stichting Nationale Kunstbeurs is momenteel druk bezig nieuwe methodes te ontwikkelen om het jaarlijks evenement toch doorgang te kunnen…

676 actieve Covid-19-gevallen

GFC NIEUWS- Suriname telt nu 676 actieve Covid-19-gevallen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto >>>

Hoteleigenaar opgepakt voor mensensmokkel

GFC NIEUWS- Een hoteleigenaar in Nickerie is aangehouden voor mensensmokkel. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

RvM geeft goedkeuring om raden te wijzigen

GFC NIEUWS- De Raad van Ministers (RvM) heeft in de afgelopen drie raadsvergaderingen waarin zij bijeen is gekomen, toestemming gegeven aan de regering om diverse…

Medisch-directeur SZF ook op non-actief

GFC NIEUWS- Medisch-directeur Humphrey Hasrat van het Staatsziekenfonds (SZF) is maandag op non-actief gesteld. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Gedetineerden PID probeerden brand te stichten

GFC NIEUWS- Gedetineerden bij de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) hebben maandag geprobeerd om brand te stichten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Maatregelen voor gezond maken economie Suriname

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft maatregelen aangekondigd die uiteindelijk moeten resulteren in het gezond maken van de totale situatie in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk…

Schuldenlast Suriname ruim US$ 3 miljard

GFC NIEUWS- De totale binnenlandse en buitenlandse schulden zijn ongeveer US$ 3 miljard. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

10% solidariteitsheffing ingaande 1 september

GFC NIEUWS- Ingaande 1 september 2020 zal een 10% solidariteitsheffing wordt geïntroduceerd. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Betalen met cheques niet meer mogelijk

GFC NIEUWS- Ingaande 1 augustus is het betalen met cheques bij de banken niet meer mogelijk. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…