fbpx
Het verkiezingscircus

De aanloop naar de parlementsverkiezingen van 25 mei 2015 is in volle gang. Deze verkiezingen kenmerken zich voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis door het fenomeen “overlopen” van de ene naar de andere partij. Dit “overlopen” heeft in welhaast alle gevallen te maken met ontevredenheid bij de eigen partij en meer nog door het niet middels patronage dan wel vriendjespolitiek bediend worden.

Een andere categorie “overlopers”, doet dat om geheel andere redenen. Er zijn er, die door het niet naar wens geaccommodeerd worden, zich van hun eigen partij afkeren en de wijk naar vaak de tegenstanders nemen. Dit soort mensen gaat er dan ook geheid toe over, om met het smerigste drab richting hun voormalige kameraden te smijten.

Dit soort politici, men spreekt in dit geval beter over partijleden, zijn de politiek an sich niet waard. Immers is er hier duidelijk sprake van gelukzoekers die zich niet afvragen welke bijdragen zij aan het algemeen belang, de samenleving, kunnen leveren, maar zich per definitie en specifiek richten op het eigen voordeel. Niet zelden vallen de niet ethische “overlopers” daarna buiten de boot en in een diep psychologisch gat. De partijen waartoe men is getreden, koesteren uitbundig het verraad, maar verachten heimelijk de verrader.

De enige groep die of het individu dat in dit geheel politiek prudent handelt, is die op basis van ideologie, filosofie dan wel geconstateerde daadkracht van regeringspartijen,, zich daardoor gecharmeerd voelend, de oversteek naar met name de NDP maakt..

De verkiezingscampagne in de opmaat naar de aanstaande verkiezingen, kenmerkt zich voorts door een ander fenomeen. Namelijk, dat welke een duidelijke tendens naar een voortijdig besliste stembusgang te zien geeft. Toegespitst op het vertoon van partij aanhankelijkheid, kan niet worden ontkend dat de Paarse Partij, de NDP. met vlag en wimpel de meeste sympathie bij het electoraat oogst.

Suriname is tot in alle verste uithoeken van het land paars gekleurd. De verkiezingsattributen zijn overweldigend in het straatbeeld. De tot nu toe gehouden exit polls geven ook duidelijke uitkomsten aan. De hedendaagse Surinaamse mens, er valt stilaan een grote meerderheid te constateren, profileert zich manifest als trotse NDP´er.

Er zijn mensen die beweren dat de werkelijke peiling op 25 mei 2015 zal worden gehouden. Dit is zonder meer juist. Echter kan en mag de thans vertoonde overmacht, dit geldt trouwens ook voor het media offensief, niet worden gebagatelliseerd. Deze massale NDP uitdracht heeft duidelijk psychologische effecten. De massa wenst zich namelijk met het succes te vereenzelvigen.

Het in paniek wordt een Nederlandse opiniepeiler, Maurice de Hond, ingevlogen. Deze zou aan om aan damage control moeten doen. Deze manoeuvre is een grove belediging aan het adres van onze eigen politieke barometers, het NIKOS en het IDOS. Door het invliegen van de Hond, wordt er impliciet een brevet van onvermogen aan die twee nationale instituten uitgereikt.

Een buitenlander die geografische, cultureel noch empatisch binding heeft met ons land, kan slechts zorgen voor een opinie uitkomst die te vergelijken valt met een veearts die een mens op lichamelijke gebreken zal diagnosticeren.
Er is niet veel spektakel en sommige partijen die al langer dan 1 jaar met campagnevoering bezig zijn, vertonen tekenen van sleet en vermoeidheid. De hardlopers van het eerste uur, blijken thans doodlopers te zijn geworden.

Diegenen die met modder hebben gesmeten en een agressieve houding hebben geëtaleerd, zij die smaad, laster en beledigingen als wapen jegens hun tegenstanders hebben gehanteerd, zijn in het heden niet langer geloofwaardig.
Er kunnen bovendien nog steeds geen pakkende issues worden gevonden om het kiezersvolk aan zich te binden. De voornaamste reden hiervan is het overtuigend bewijs dat er door de zittende regering wordt geleverd.

Suriname is zichtbaar en merkbaar in fundamentele ontwikkeling. Dit geldt voor materiële, maar evenzeer immateriële zaken. Het enige antwoord van de oppositie daarop, is nochtans de leugen van ontkenning en volksmisleiding. Het daarnaast aantoonbaar verkondigen van onwaarheden zorgt tenslotte voor de rest. Het is inmiddels een gevecht van een reus tegen een dwerg.

Waar de één zijn dromen in de ogen van het volk ziet, maakt de andere meer charismatische politicus de dromen van het volk waar en praat niet over zichzelf maar over de ideologie en filosofie die hij en zijn partij uitdragen. Diegene die met dromen bezig is, zal op 25 mei 2015 ontgoocheld ontwaken, terwijl het land aan de vooravond van nieuwe ontwikkelingen zal staan.

Het volk van Suriname anno 2015 heeft inspiratie, hoop, geloof in eigen kunnen en vaderlandsliefde nodig. Het volk van Suriname heeft op generlei wijze behoefte aan de terugkeer naar koloniale tijden en nog minder naar tijden van stilstand dat in politicis stabiliteit werd genoemd. Niet achteruit, maar ook niet vooruit.

Suriname wenst collectief vooruitgang te boeken, vooruitgang in de structurele ontwikkeling van het land en het volk. In dit kader is het daarom verheugend te mogen constateren dat in tegenstelling tot vroeger, toen het volk bij spreekbeurten van politici, geestdriftig applaudisseerde en joelde, maar van het gezegde geen woord hadden begrepen, zeggende: “wij weten niet precies wat die man/vrouw heeft gezegd, maar het klonk wel mooi.”.

In het heden worden door met name de NDP, ideologische en filosofische boodschappen die gelukkig wel worden begrepen, aan het electoraat meegegeven. Dit is een transformatie van het electoraat dat van stemvee is veranderd in politiek gevormde aanhangers die zich verder tot ambassadeurs van de partij ontwikkelen.

Roy Raymond de Miranda

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.