fbpx
Het seizoengeklaag van de kleine rijstverbouwers

Het seizoen geklaag van de kleine rijstverbouwers c.q. kleine landbouwers en de thans in opstand/protesterende op het Volksplein in Nickerie, is mede de intentie geweest van het gewezen bestuur SML, om te komen tot een oplossing voor de rijstsector.

De wederopstart van de SML zou een verlichting c.q. oplossing moeten betekenen in de situatie waarin zij jarenlang en thans zijn komen te verkeren.

Na een haalbaarheidsstudie en projectdossier met de nodige leningsaanvraag te hebben ingediend bij de desbetreffende instantie en de goedkeuring verkregen te hebben over de wederopstart SML zijn wij vandaag , en wel voor de verkiezing, weer terug naar het beginpunt.

Het behelst: de opkoop van 5000 ha padie van de kleine boeren c.q. landbouwers in het eerste jaar met een opbouw naar 10.000 ha en meer binnen 5jaren. Het eindproduct zou worden geleverd in Venezuela, als te zijn de grootste importeur.

Zie daar, de verkregen USD- prijs van padie per ton met betrekking tot de Petro-Caribe deal. Dit was ook in de onderhandeling kenbaar gemaakt dat goede eenheidsprijzen zouden worden gegeven. Hierdoor zouden wij in staat zijn de padieproducenten hogere opkoop bedragen te geven dan nu het geval is.

Eerder werd in de media vermeld dat de opkoop van padie zou plaatsvinden, conform onze tijdschema in maart 2015, ( het was een actieplan om nog voor de verkiezing de opening te verrichten en padie op te kopen) na het geplande ontmantelingsplan en een gedeeltelijke renovatie, door SML gefinancierd.

Het zou een rijstverwerkingsbedrijf zijn met de verwerkingsmogelijkheden van rijstwafels tot rijstolie, van zuiver slijpmeel tot padiekaf. (Iets nieuw en modern in Suriname)

De Spin-off effecten

De boeren zouden worden gehaald uit hun klaagzang, begeleid met onder meer seizoenleningen en inputs, zaaizaad en meststoffen met de intentie, de boeren de mogelijkheden te bieden om aandelen te kopen van het bedrijf.

Het sociaal- en community-en het milieuaspect van het woondorp Wageningen is ook meegenomen bij een eventuele winstdeling van het bedrijf. Ongeveer 75 arbeiders en 15 ICT’ers hebben een stukje zekerheid c.q. werkgelegenheid gehad.

Dienstwoningen voor de arbeiders zouden worden geïntroduceerd. De dienstverleners o.a. bewaking, winkeliers, kleine ondernemers in onderhoud zouden ook mee kunnen profiteren. Een Machinepool in het verschiet onder een opgerichte NV, voor de landbouwers is ook meegenomen.

Wat zien wij nu gebeuren?

1.Men werkt van achter naar voren;

2.Een zgn. machinepark wordt op na gehouden, en is tot op heden geheimzinnig en duister;

3.Padie wordt geëxporteerd naar Venezuela met een tussenpersoon als “Broker” (zie krantenbericht);

4.Een opgelegde stichtingsbestuur van 7 leden, waarvan 5 leden inclusief de voorzitter
partijloyalisten zijn. Dan vraag ik mij in gemoede af, hoe het staat met de besluitvorming;

5.Tot op heden is er geen ontmanteling en geen renovatie bij de verwerkingsunit, dus geen bedrijvigheid.

De rode draad

Bij het “heengaan” van de Stichting Machinale Landbouw, is het dorp Wageningen inclusief de rijstarealen opgedeeld, en teruggebracht in de boezem van de Staat.

Het perceel groot bijkans 5ha inclusief het verwerkingsunit van de SML met bijbehorende delen zijn per abuis ook meegenomen in de opdeling. Het is nu verworden tot vrij domein.

Wij, hebben eraan gewerkt tot en met de afzetting van het bestuur, om het weer in handen te krijgen van de SML. De minister van LVV, Hendrik Setrowidjojo, heeft reeds vanaf het begin de goedkeuring gegeven hiervoor.

De medewerking moest komen van de minister van de toenmalige minister van RGB Martosatiman. Tot op heden en helaas is dit nog niet het geval geweest. De politiek heeft hier een grote rol gespeeld, zie daar de vele wissel van de wacht op het ministerie. Deze werkwijze wekt bevreemding bij mij op.

Wageningers, wees in deze alert

Om zitting te nemen in het bestuur als voorzitter, was voor mij een missie en zag ik even het licht in de tunnel aankomen. Jammer genoeg moesten wij plaats maken voor partijloyalisten, die gedacht hadden te moeten scoren.

Economische herstel met toekomstmogelijkheden en werkgelegenheid in Wageningen is mede door dit huidig politiekbestel getorpedeerd.

De Wageningers, de kleine landbouwers zijn voor dit verkiezingsperiode niet geholpen.

Laten wij met zijn allen niet hopen, nog 5 jaren verder.

Carlo Soemotinojo

Meer nieuws

Scholentour 2020 van start op Mulo Latour

GFC NIEUWS- Het jaarlijks bezoek van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Marie Levens naar scholen op de eerste schooldag vindt vandaag opnieuw plaats….

125 jaar PCS, een kort overzicht

GFC NIEUWS- De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van…

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

OM dertien waarnemend substituut-officieren rijker

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft dertien waarnemend Substituut-Officieren van Justitie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…

JCI Nilom kiest nieuw bestuur 2021

GFC NIEUWS- De Junior Chamber International (JCI) Nilom heeft een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2021. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…