Het patroon van onduidelijkheid

INGEZONDEN– Ik heb bewust vanaf het aantreden van de huidige regering hen de voordeel van de twijfel gegeven binnen hun approach.

Nieuwe bezems vegen schoon en dan moet je de personen die de bezems gebruiken ook de ruimte geven om het werk te kunnen doen naar eer en geweten.

Tot daar heb ik mij in zwijgen gedwongen. Natuurlijk heb ik alle commotie kunnen aanhoren, lezen als waargenomen in welke kring ik mij ook begaf.

Nu zijn we een jaar verder en de excessen van COVID-19 hebben ook hun stempel gedrukt op de samenleving en het beleid in Suriname.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Suriname is een ziek land dat onder behandeling staat van incompetente misleiders

Hierover ben ik kort: ”elke aanpak is verschillend per land als regio, daar alles te maken heeft met je omgevingsfactoren in het land, de bemensing en de cultuur van het land”.

Dus patronen klakkeloos overnemen van andere landen, zal dus niet het gewenst effect hebben in jouw land.

Zoals we hier in Suriname alles op ons laten afkomen en vaak genoeg een storm in glas water mentaliteit hebben als gemeenschap, wil ik ook niet ingaan op hoe burgers zich hebben opgesteld met alle patronen tot nu toe.

Waar ik mij wel degelijk aan heb gestoord, is de wijze hoe de overheid communiceert met de gemeenschap.

Op de valreep acties aankondigen, lockdowns invoeren zonder dat je opvangpakket naar iedereen in kaart is. Terwijl je vuil wegveeg, komt er weer stof naar binnen en dan schrijf je dat toe aan vorige beleidmakers.

De wind van nu is niet de wind van toen, dus handle your business with confidence zeg ik altijd.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Influencers kunnen het gedrag van hun volgers niet veranderen, blijkt uit studie

Nu zitten we allemaal in een dilemma van niet goed geïnformeerde burgers, die zich graag laten leiden door sociale mediadeskundigen op elk gebied.

OOK INTERESSANT
Beruchte luchtvaartmaatschappij Air Peace vliegt binnenkort met Braziliaanse Embraer E175 toestellen

Mag van mij, maar als overheid heb je ook een plicht jegens de kiezers die je op de stoelen hebben gezet.

Laat die ruim van te voren en regelmatig vanuit een centraal kanaal weten wat het is of word. Nu zijn er teveel diensten die de informatie willen claimen en dan weer wijzigingen doen, daar de informatie nog een gegeven was en uiteindelijk heb je dan een verwarring binnen de samenleving.

Een vorm van stilzwijgen en dan weer gespierde taal bezigen binnen een crisis brengt geen rust in een samenleving. Hierdoor krijg je dat mensen gaan dwarsliggen daar je hun niet benadert via hun cultuur van leven en communiceren.

Trouwens dit is een overheidsprobleem vanaf 1980 tot heden. “We zitten graag op de dwingstoel als het gaat om informatie opdringen en politiek ermee willen spelen”.

Ik snap best wel dat je staatshuishouding een kaartenhuis is, maar dat verhaal kennen we als samenleving uit het hoofd.

Wat ik en de overige burgers willen horen is dat je als regering geen potjes kaarten doorspeelt in het kaartenhuis, maar het huis afbreekt en gaat voor hervormingen voor burger en samenleving.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Man met corona vermomt zich in boerka en gaat vliegen met negatief testresultaat echtgenote

Dit met bewustwordingsprogramma’s om het volk gerust te stellen met wat je wil doen en in welke staat je bent met wat je wil gaan doen en waarom. Dan begrijpt men waar we met ze allen voorstaan en de tijd dat het zal nemen om dit te moeten doorstaan.

De burgerij is echt niet zo naïef om te begrijpen wat er aan de hand is als je ze regelmatig op de hoogte houdt en geen politiek betoog voert om een maatregel aan te kondigen.

OOK INTERESSANT
52-jarige R.W. gearresteerd in Paramaribo na poging tot inbraak

Mensen zien graag de president aan het woord die zijn bevolking toespreekt op regelmatige basis en niet alleen op hoogtij feestdagen van de Republiek Suriname.

Een president die meeleeft met zijn kiezers als niet kiezers werkt naar cohesie binnen een samenleving en de brug van op afstand met elkaar leven ondanks we naast elkaar wonen, dam je geleidelijk aan in.

Nu zijn we in een fase die bijna iedereen onderdrukt: het patroon van onduidelijkheid. Onduidelijkheid om te plannen ondanks de Coronapandemie.

We moeten de mentale gezondheid van de gemeenschap niet wegdenken en het niet aanpakken. Zorg ervoor dat alle buurthuizen als buurtverenigingen worden ingezet ter bevordering van de buurtcommunicatie.

Laten de luilakken van de Ressortraden, die je nooit ziet dan alleen tijdens de landelijke verkiezingen in Suriname op een lijst, het proces trekken om beleid naar de buurt te brengen en dat in buurttaal te doen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Mannen in sportschool Nederland gaan kapot van het lachen om ‘zanggala’ vrolijke dames in Suriname

Omscholing is hierbij een richting die je geeft binnen het decentralisatie proces. De Burger Informatie Centra kunnen de know how doorgeleiden naar takken die de job moeten klaren.

Laat men zien dat jullie op elk niveau weerbaar zijn binnen je communicatie proces. Het is beter iets te doen dan zitten en commanderen dat je bezig bent met iets te gaan doen.

Het is al cryptisch genoeg met onze voorlichting in het land, dus een opleving binnen alle niet erkende onduidelijkheid geeft al een duidelijkheid.

De daad bij het woord voegen, is een ontwikkeling.

Kenneth C. Niekoop

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER