fbpx
Facebook Pagelike Widget

“Het milieu is niet alleen ons leven, maar ook ons overleven”

GFC NIEUWS- De Milieu Raamwet is donderdag met 29 stemmen in de Nationale Assemblee aangenomen.

Met de aanname van deze Wet is het streven van de Regering, om te komen tot een concreter en geïntegreerd nationaal milieubeleid voor Suriname waarin de milieuaspecten worden opgenomen in alle nationale ontwikkelingsplannen en activiteiten, een feit geworden.

Daarnaast legt de goedkeuring van de Milieu Raamwet, de basis voor de Nationale Milieu Autoriteit (NMA) om haar taken te kunnen uitvoeren. Daartegenover staat dat de Milieu Raamwet een wet is die algemene richtlijnen bevat die nader uitgewerkt moeten worden, bijvoorbeeld middels een staatsbesluit.

De NMA wordt het overheidsorgaan dat belast is met de planning, formulering, evaluatie en monitoring van de controle op de uitvoering van het milieubeleid en de milieustrategie voor duurzaam beheer van het milieu alsmede de opsporing, vervolging en berechting van de in deze wet als milieudelicten aangeduide strafbare feiten.

Ook wordt de NMA belast met het uitbrengen van advies, het verzamelen en uitwisselen van informatie, betreffende het natuurlijk milieu en het menselijk leefmilieu.

Bij de instelling van de NMA zullen Coördinatie Milieu, welke thans ondergebracht is bij het Kabinet van de President, en het NIMOS opgaan in de voornoemde autoriteit.

Coördinatie Milieu brengt haar dank uit aan alle stakeholders die een bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming en aanname van de Milieu Raamwet. Zoals wijlen ambassadeur Lackin zou zeggen: “Het milieu is niet alleen ons leven, maar ook ons overleven.”

Meer nieuws

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…