‘Het komt nooit meer goed met Suriname!’ Alleen Holland kan ons nog helpen

INGEZONDEN-Het komt nooit meer goed met Suriname! Het land is in principe al een verloren strijd aan het leveren, want wij hebben een enorme achterstand ten opzichte van de rest van de wereld. Andere landen in ons werelddeel en ook daarbuiten doen het op veel gebieden veel beter. Hoe kunnen wij de concurrentieslag dan nog winnen? Hoe kunnen wij een groter aandeel krijgen in de exportmarkt en zo meer inkomsten genereren?

De buitenlanders die vaker beweren dat Suriname een gefaalde staat is hebben ergens dan toch wel een beetje gelijk. Want, wat hebben wij bereikt sinds onze onafhankelijkheid? Het is sindsdien gestaag bergafwaarts gegaan, ongeacht welke regering aan de macht was. Soms moeten wij eerlijk zijn en in de spiegel kijken. Het is nooit bergopwaarts gegaan.

Integendeel, wij zijn elk jaar armer geworden en kunnen ons steeds minder permitteren.

In 2025 is Suriname al 50 jaar onafhankelijk. Zonder de komst van de Chinezen waren grote delen van ons land nog overwoekerd met hoog gras in plaats van de vele mooie gebouwen die zijn neergezet. De ontwikkeling en de verbetering van de infrastructuur die wij Chinezen hebben bewerkstelligd is evident.

Wij kunnen veel leren door de geschiedenis te volgen. Ga op Youtube en kijk naar beelden van net na de tweede wereldoorlog. Kijk hoe Nederland totaal geruïneerd was. Alles lag aan diggelen, plat gebombardeerd! Men had niet eens te eten.

En kijk verder wat er in minder dan 30 jaren daarna is opgebouwd door hard en vooral slim en eensgezind te werken. Kijk naar de welvaart die vervolgens is opgebouwd in de 50 jaren na de oorlog, vanuit een zeer beroerde positie. Volgens onderzoek is Nederland nu 1 van de beste landen ter wereld met heel veel invloed.

Hetzelfde geldt voor Japan. De Japanners hebben aangetoond dat je vanuit een totaal erbarmelijke positie, sterk kan terugkomen. Japan is nu 1 van de machtigste economieën.

Suriname is dus nog absoluut niet verloren! Wij kunnen veel leren van Nederland en Japan. Laten wij rustig gaan zitten, onze grote mond dichthouden en vooral luisteren wat de Nederlanders ons te zeggen/leren hebben. Laten wij ons anders opstellen, open staan voor de slimme leermeesters aan de Noordzee die weten hoe het hoort. Hoe je een land op een hoger niveau kan tillen.

En natuurlijk zullen een heleboel mensen met een overvloed onverwerkte frustraties en haat tegen alles wat blank is weer luidkeels ageren. Maar de recente geschiedenis, de afgelopen 43 jaren in Suriname, heeft al onomstotelijk aangetoond dat deze lui vol kribbigheid het helemaal verkeerd hebben en ons geen stap vooruit hebben gebracht! Laten wij van Nederland leren, die zeer slimme mensen daar en de goede dingen overnemen en zo komen tot een welvarend en sterk Suriname.

S.J. Ling

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!

Overige berichten