fbpx
Het is minister Peneux naar het hoofd gestegen

Wie de ontwikkelingen bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (Minowc) goed volgt, merkt bijvoorbeeld de verwaandheid van minister Robert Peneux wanneer hij lachend temidden van alleen een team van zeven vrouwelijke medewerkers staat (machogedrag) op een foto gepubliceerd op 9 september 2015 in de media.

Natuurlijk ben ik voor vrouwenemancipatie maar dat moet niet ten koste gaan van de kwaliteit op een belangrijk ministerie als Minowc. Bovendien moet vrouwenemancipatie met respect uitgedragen worden! Kandidaten voor belangrijke functies dienen vooral bekwaam en geschikt te zijn voor de te ambiëren functies en dienen daarbij de juiste ervaring en competenties te beschikken. Tevens is de persoonlijkheid en een onbesmet verleden van doorslaggevende betekenis. In Suriname worden er geen strenge eisen gesteld aan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ik ken enkele lieden die gewoon hun diploma’s hebben “gekocht” en zich “versieren” met allerlei titels terwijl ze niet eens in staat zijn behoorlijk Nederlands te spreken en of te schrijven.

Deze figuren vallen natuurlijk direct door mand! Achter de ruggen van deze personen worden er allerlei grappen gemaakt om hen belachelijk te maken. Wellicht kent u eveneens zo iemand uit uw omgeving. Terwijl nu bekend wordt gemaakt dat de ministeries geen salarissen kunnen uitbetalen aan de ambtenaren in verband met de malaise in het land ziet Peneux kans om allerlei organisatiemodellen te ontwikkelen om het ministerie te reshuffelen. In het vooruitzicht wordt gesteld dat er bijvoorbeeld een inspecteur-generaal komt die “minimaal” gepromoveerd moet zijn: “Alsof een promotie aangeeft dat betrokkene de juiste competenties bezit voor die functie”.

In Nederland werken sommige gepromoveerden onder andere als roostermakers op middelbare scholen omdat ze niet competent zijn voor hogere functies: “Hoeveel gepromoveerden heeft Suriname en welke deskundigheid bezitten zij?” Aan welke universiteit hebben zij hun doctoraalstudie afgerond? Kunnen zij evenzo ingezet worden voor het weerbarstige onderwijs in Suriname?” Peneux die is overgelopen van de PL naar de NDP kan beter investeren in het stapsgewijs implementeren van goed onderzochte programma’s waarbij achterstandsgebieden prioriteit genieten. Voorts is het niet raadzaam om programma’s en modellen van bijvoorbeeld Nederland zonder pilot-studies over te nemen en toe te passen in Suriname. Het lijkt erop dat Peneux meer met dit soort zaken bezig is. Dan bestaat het gevaar dat hij hersenschimmen najaagt.

Salariëring

Al jarenlang komt de BVL (Bond van Leraren) op voor een betere beloningenstructuur van de onderwijsgevenden. Uiteraard dienen tevens de ambtenaren bij het ministerie van Minowc correct gehonoreerd te worden. Noch het één noch het ander heeft plaatsgevonden. Gaat Peneux idem dito voor deze groepen van zijn ministerie een lans breken? Vanwege het zeer aanvechtbare principe van “gewijzigde beleidsinzichten” worden personen gemuteerd en wel zodanig dat zij vaak met behoud salaris thuis kunnen gaan zitten: “Begrijpt u nu de rampspoed in het land?” Hoe lang houdt Suriname het vol om gekwalificeerde personen met behoud van salaris naar huis te sturen? Een bekende en gerenommeerde bestuurskundige in Suriname heeft al zijn ernstige afkeuring uitgesproken over de benoeming van de dochter van de president (Peggy) in zijn omgeving. De zoveelste!

Het onderwijs in Suriname bevindt zich op een bedroevend laag niveau! Vele diploma’s en bevoegdheden worden in het buitenland niet (meer) erkend omdat de curricula niet evident zijn. Wellicht ligt daar een braak terrein voor de huidige minister van onderwijs die zo ambitieus schijnt te zijn. Zeker na het “onberedeneerd” overlopen van de ene naar de andere politieke partij. Bovendien is het allerminst zeker dat technocraten – zoals zo vaak wordt gedacht in ons land – betere stuurlui zijn dan zij die door studie en hard werken hun promoties verdienen. Onder psychologen bestaat er voor het belonen een verdeeld standpunt: zowel betreffende de intrinsieke- als extrinsieke motivatie.

Toch blijft het belangrijk je werk met plezier te doen (hart hebben voor je werk) en daarbij een adequate beloning te ontvangen. Zowel de intrinsieke- als extrinsieke motivatie kunnen persoonsgebonden prikkels zijn die ons op een bepaalde wijze kunnen stimuleren. Daarom zeggen promoties mij vandaag de dag niet zoveel! Het zegt wel iets over Peneux die vindt dat een functionaris gepromoveerd moet zijn nog zonder dat hij een profiel heeft opgesteld: noch van de functie noch van de functionaris. Er zijn natuurlijk heel weinig gepromoveerden die een gezaghebbend niveau in de samenleving behalen na het schrijven van hun dissertatie. Onder andere heb ik – toen nog werkzaam bij het gevangeniswezen – behoorlijk wat gepromoveerden achter de tralies gezien!

Onderwijs is heel belangrijk

Het onderwijsterrein is een belangrijk gebied in de samenleving en daar moet zorgvuldig leiding aan gegeven worden. Vele jaren is dit ministerie geleid door personen die geen enkele pedagogische achtergrond hadden noch minder een adequate visie op beleidsterreinen die passen op onderwijsthema’s in een ontwikkelingsland als Suriname. Met name het onderwijs in het binnenland en de districten vragen om extra aandacht en onderzoek.

Voorts de vele spijbelaars en vroegtijdige schoolverlaters! Reeds is er al kritiek geuit op de minister omdat hij het uiterlijk van een kind belangrijker vindt (haardracht) als de te verwerven competenties: “Kom nou, we leven toch niet meer in de middeleeuwen!” De kinderen dienen één aan te tijd aangepast onderwijs te genieten van competente professionals die hart hebben voor hun werk. Kinderen en jeugdigen dienen centraal te staan in het onderwijs en in die mate serieus genomen te worden als gelijkwaardigen in het onderwijsleerproces: “Het is toch niet meer te tolereren dat kinderen worden mishandeld in het onderwijs?”

Voorts zal er veel aandacht besteed moeten worden aan de accommodatie waar er gedoceerd wordt. En aan veel trainingen en scholing! Vervallen en gedateerde schoolgebouwen alsmede achterstallig onderhoud in de lokalen moeten snel aangepakt worden. Evenzo dienen de leermiddelen op peil te worden gebracht. Op Curaçao krijgen de leerlingen al les in gekoelde leslokalen! Jammer dat er bij de EBS zoveel trammelant is. Maar ja, dat krijg je met een president die alleen aan zichzelf, zijn familie en vrienden denkt (nepotisme).

De taak van de minister van Onderwijs en Cultuur moet ook zijn dat hij zijn team stimuleert om op de gebieden waar achterstanden bestaan deze gemotiveerd aan te pakken. Daarbij denk ik aan alfabetisering- en of volwasseneneducatie. Modellen en clusters te ontwerpen die in westerse landen worden toegepast, werken niet in Suriname! Dat moet Peneux toch weten, neem ik aan. Wellicht gaat hij aan de slag met de voorstellen door mij gedaan voor een succesvolle minister van Onderwijs en Cultuur die geen hersenschimmen najaagt! Anders heeft Bouterse heel snel een andere kandidaat voor dit belangrijke ministerie.

Robby Roeplall

Meer nieuws

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….