fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

“Het door de regering aangeboden pakket is geen plan"

GFC NIEUWS- Aangaande de aanpassing op de Wet op de Staatsschuld, met name het aanpassen van het obligoplafond, moet dit niet op zichzelf staan, maar passen in een compleet plan voor Herstel van de economie, voert de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) aan.

Dat plan is er volgens de VES tot nu toe niet. “Het door de regering aangeboden ‘pakket’ is geen plan. Deze wet zou een sluitstuk moeten zijn. Belangrijk is vooral de sanctiebepaling, daar deze naleving door de minister waarborgt. Op dit moment heeft de staat zelf al problemen om haar operationele kosten te betalen. Verder is het wenselijk dat bij elke nieuwe lening het percentage voor productie ook dient te worden meegenomen.”

Obligoplafond

De in de conceptwet voorgenomen verhoging naar 95% is volgens de VES zinloos, nu de schuld reeds een hoogte van 154% van het BBP heeft bereikt. Bovendien zal de regering noodgedwongen nog meer moeten lenen, al was het alleen voor het COVID II fonds welke de schuld direct met circa 5% zal verhogen.

OOK INTERESSANT
Brokopondo krijgt mining- en trainingscenter mijnbouwsector

De vereniging is van mening dat een aanpassing van het obligoplafond alleen zin heeft als sluitstuk van het Herstructureringsprogramma gekoppeld aan een schuldaflossingsplan welke nog binnen deze regeerperiode geleidelijk afloopt naar onder de 60%.

De overschrijding van de 60% mag onder geen enkel beding naar de volgende Regering worden doorgeschoven. Sancties.

Voorts vindt de VES dat de strafbepaling voor de minister van Financiën welke uit de wet is gehaald om Minister Hoefdraad te vrijwaren terug moet in de wet, net zoals deze was opgenomen in de Strafbepalingen in de Wet op de Staatsschuld uit 2002.

De VES heeft geen reden om deze minister van Financiën te wantrouwen, maar zonder sancties zal de wet een waardeloos stuk papier blijken.