fbpx

Het Centraal Suriname Natuurreservaat: 20 Jaar natuurlijk werelderfgoed

GFC NIEUWS- De Werelderfgoed Conventie oftewel World Heritage Convention Werelderfgoederen zijn ingeschreven op de lijst van het Werelderfgoed van UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) om te worden beschermd, zodat toekomstige generaties er net zo van kunnen genieten als wij.
Dit is een lijst, waarop erfgoed voorkomt van “uitzonderlijke universele waarde” voor de mensheid, d.w.z. de rijkdom en diversiteit aan cultureel en natuurlijk erfgoed op aarde. Behalve dat het wordt beschouwd als onvervangbaar, is het ook eigendom van de hele wereld.
Deze Conventie of Overeenkomst werd gesloten in 1972 in Stockholm en staat bekend als de Werelderfgoed Conventie van de UNESCO. Dit jaar (2020) bestaat deze conventie precies 48 jaar.
Soorten erfgoed
Cultureel erfgoed:
Deze categorie omvat alle materiële en immateriële uitingen en sporen van creatief menselijk talent uit het verleden en heden, waaraan we als individu of als samenleving in het heden, bewust of onbewust waarde hechten en die we bewaren voor de toekomst. Voorbeelden van materieel erfgoed zijn: monumenten, archeologische vondsten of archieven. Tradities, verhalen, rituelen en gebruiken worden immaterieel erfgoed genoemd.
Natuur erfgoed:
Deze categorie herbergt de belangrijkste natuurlijke onderkomens voor het behoud van biodiversiteit en natuurlijke schoonheid.
Onze grootste natuurreservaat het Centraal Suriname Natuurreservaat is ook een natuur erfgoed.
Suriname op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO
Ons land heeft op 23 oktober 1997 dit verdrag geratificeerd en heeft zich daarmee verplicht gesteld om alle in Suriname voorkomende Werelderfgoed monumenten te beschermen, te behouden en regelmatig verslag uit te brengen over de conditie van de monumenten.
Het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR), welke werd ingesteld bij het Staatsbesluit van 1998 no 65, staat vanaf 2 december 2000 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Vandaag 2 december 2020 is het precies 20 jaar.
CSNR is het grootste natuurreservaat van Suriname en een van de grootste beschermde tropische regenwouden ter wereld. Het reservaat beslaat een oppervlakte van 1,6 miljoen ha. oftewel 16000km², hetgeen overeenkomt met 10% van de oppervlakte van Suriname. Er bestaat een grote diversiteit aan plant- en diersoorten in het gebied door een grote verscheidenheid aan ecosystemen. Men vindt hier zowel laaglandregenbos als bergketens, waaronder de hoogste berg in Suriname, de Tafelberg (1026 meter), die in Suriname het enige overblijfsel is van de Roraimazandsteenformatie, en het Duivelsei, een rotsblok dat balanceert op de rand van een bergtop.
In dit natuurreservaat komen dierenpopulaties voor die typisch zijn voor het Hoogland van Guyana en waarvan sommige wereldwijd bedreigd zijn, zoals de jaguar, het reuzengordeldier, de reuzenotter, de tapir, de luiaard, alle 8 apensoorten van Suriname, de harpijarend en de kleurrijke oranje rotshaan. Ook cultureel erfgoed van de inheemsen die vroeger in het gebied hebben gewoond in in dit gebied te vinden.
Het is verboden om zonder toestemming van Natuurbeheer het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR) ook te betreden.
Voor meer informatie over Natuurreservaten bent u terecht op de Sectie Natuurbeheer Educatie en voorlichting van de Afdeling Natuurbeheer van LBB, Ministerie van grondbeleid en bosbeheer, aan de Cornelis Jongbawstraat 10, telefoon 471641.

BEKIJK OOK
President Santokhi ontvangt proefschrift over Saramacaanse traditionele geneeskunde