fbpx

“Het belang van een Nationaal Zoek – en Reddingssysteem”

“Met veel bedroefdheid heb ik de nieuwsberichten moeten vernemen over de vissers die door middel van piraterij vermist c.q. overboord zijn gegooid. Aan de familieleden spreek ik de moed uit om zich sterk te houden en hopen wij allen voor het beste”, zegt Ferrik Terlaan, Search and Rescue Specialist.

Internationaal heeft Suriname zich volgens hem verbonden aan de verdragen Chicago Convention, International Convention on Maritime Search and Rescue en Safety of Life at Sea. De Internationale Maritieme Organisatie ( IMO) en de ICAO (Burgerluchtvaart organisatie) hebben een driedelig handboek geschreven over search and rescue.

Het driedelige IAMSAR ( International Aeronautical and Maritime Search and Rescue) handboek, biedt richtlijnen voor een gemeenschappelijke luchtvaart- en maritieme aanpak voor het organiseren en aanbieden van zoek- en reddingsdiensten (SAR). Deze zijn:
1. Organization and Management,
2. Search and Rescue Mission Coordinator
3. Mobile Facilities.

Deze belangrijke handboeken geven omstandig aan hoe een Nationaal Search and Rescue Systeem in elkaar gezet moet worden. Zowel op Luchtvaart – als Maritiemgebied worden er diverse mogelijkheden aangereikt om effectief en efficiënt zoek en reddingsacties te verrichten.

“Helaas wordt er bitter weinig aandacht geschonken door de overheid aan search and rescue en merken wij dat er pas wanneer het mis gaat Instanties worden ingezet om reddings- en zoek operaties uit te voeren dit geschied vaak ad hoc. Ook binnen het luchtvaart gebeuren hebben wij dit mogen ervaren. Het wordt tijd dat personeel degelijk getraind wordt om te werken aan een Nationaal Search and Rescue Systeem , waarbij zowel op het Luchtvaart als het Maritiem gebied een consistent beleid is, in het belang van passagiers die aan boord van een vliegtuig of een vaartuig hulp nodig hebben in een situatie van nood”, vindt Terlaan.

Hij wijst erop dat een zoekactie volgens bepaalde richtlijnen uitgevoerd zal moeten worden, waarbij er sprake moet zijn van Search Area’s en indien boten gezamenlijk met helicopters/Vliegtuigen zoeken ( Topcover Search) zal er op basis van Zoekpatronen moeten worden gezocht, natuurlijk zullen de inzichten van ervaren piloten en kapiteinen van boten meegenomen moeten worden.

Hij draagt tevens als oplossing voor dit probleem aan dat de vissersboten tenminste een PLB (Personal Locator Beacon) aanschaffen waardoor er via het satelliet systeem getraceerd kan worden waar zo een boot of persoon zich bevindt.

“Bij deze spreek ik de moed uit naar de instanties zoals de Kustwacht, Maritieme Politie, MAS en de Vliegmaatschappijen om de operaties voort te zetten zodat de familieleden gerust kunnen zijn. Het is braaf en collegiaal van de Visserscollectief om op eigen initiatief middelen in te zetten om de zoektocht voort te zetten”.

Vanuit zijn invalshoek zou een beroep op de Luchtmacht die over 3 Cheetak helikopters beschikt ook effectief kunnen zijn, “het gaat immers om ongeregeldheden binnen de Surinaamse wateren een gezamenlijke operatie om de slachtoffers te redden en de verdachte van deze gruwelijkheden op te sporen is mijn inziens geen slecht idee”.(GFC)

Naar meer berichten...