fbpx
Herziening Wet Rekenkamer focust op onafhankelijke positie

“Het is niet de taak van de Rekenkamer om te bepalen waar een balie van een overheidskantoor moet staan. Ook niet om op basis daarvan te bepalen hoe een balie van een overheidskantoor ingericht dient te worden.”

Zo uitte commissievoorzitter Andre Misiekaba zich deze week tijdens de behandeling van de Wet Rekenkamer Suriname 2018 in De Nationale Assemblee (DNA).

Het werk van de Rekenkamer focust zich op de cijfers van de regering waarbij wordt gekeken naar de rechtmatigheid van de middelen die de overheid ter beschikking heeft en de besteding daarvan. “Rechtmatigheid heeft ermee te maken of de overheid zich heeft gehouden aan de wettelijke regelingen. Verder is de doelmatigheid van de bestedingen van eminent belang, dit heeft te maken met de beleidsdoelen die de overheid heeft gesteld. De Rekenkamer moet daarbij nagaan of de doelen zijn bereikt. Gelet dient te worden op zuinigheid”, legt de commissievoorzitter uit.

De Rekenkamer kijkt ook naar hoe de doelen bereikt zijn. “Wanneer we dus praten over de Rekenkamer dan praten we over het Staatsorgaan dat toezicht moet houden op de besteding van de geldmiddelen van de Staat. Gelet op de algemene taakstelling van De Nationale Assemblee, kan het niet anders dan dat de Rekenkamer een werkarm is van De Nationale Assemblee. DNA controleert in algemene zin en de Rekenkamer houdt toezicht en oefent controle uit op de bestedingen van de overheid. Dit betekent ook dat de Rekenkamer haar bevindingen aan DNA rapporteert”, geeft commissievoorzitter Misiekaba aan. Daarbij haalt hij ook aan dat de Rekenkamer haar verslagen niet in de media mag bespreken.

De herziening van de wet op de Rekenkamer is mede bedoeld om de onafhankelijke positie van de Rekenkamer meer gestalte te geven. Dit orgaan zal onder de nieuwe omstandigheden administratief en rekenplichtig niet meer fungeren onder het ministerie van Financiën, maar zal rechtstreeks rapporteren aan DNA.

Misiekaba stelt voor dat het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt belast met de uitvoering van de nieuwe wet. De behandeling van de wet is verdaagd naar donderdag.

Meer nieuws

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…