Hervorming mijnbouwsector noodzakelijk

GFC NIEUWS- Belangrijke wetten komen in het kader van de hervorming van de mijnbouwsector.
Het voorwerk wordt momenteel gedaan door deskundigen van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en overige actoren.
Naar aanleiding hiervan had de leiding van het ministerie woensdag een bijeenkomst met de relevante actoren, waarbij een presentatie, met betrekking tot de wijziging van de Mijnbouwwet en Wet Instelling Delfstoffen Instituut is verzorgt.
Minister Sergio Akiemboto zegt dat ook van gedachten is gewisseld met de Vaste Commissie Natuurlijke Hulpbronnen in De Nationale Assemblee. De hervorming van de sector is van belang voor ons land, omdat Suriname hier de meeste inkomsten uithaalt.
Ofschoon ons land veel verdient uit de mijnbouw is het nog niet goed geregeld. Het is goed om beleid te hebben, zodat duidelijk is welke richting het land op wil gaan en waaraan partijen moeten voldoen. Zodra de sector gereguleerd wordt bestaat er meer inzicht over wat er gebeurd in het land.
Aan het eind van het traject betekent het meer inkomsten voor de Staat, aldus minister Akiemboto. Er is al heel veel voorwerk verricht. Partijen zijn bezig de wetsvoorstellen te fine tunen, waarna ze aan het parlement worden aangeboden ter goedkeuring.
Voorzitter van de Vaste Commissie NH, Melvin Bouva, beklemtoont het belang van de mijnbouwsector voor Suriname en de wetten die moeten zorgen voor de hervorming daarvan. Getracht wordt de wetten binnen korte tijd te behandelen. Hoe eerder de wet naar het parlement komt hoe groter de kans, vanwege de verkiezingsdruk, dat die wordt behandeld.
Bouva geeft de garantie dat Suriname in 2020 gezegend zal zijn met een nieuwe Mijnbouwwet en een Delfstoffeninstituut om de mijnbouwindustrie die veel potentie biedt, beter te organiseren. Als de zaken goed geordend zijn kan volgens de commissievoorzitter nog meer gehaald worden uit de sector, ten voordele van de hele samenleving.