fbpx

Hervorming Belastingen en douane grootste poot FISEG-programma

GFC NIEUWS- Hervormingen van de Belastingen en de douane zijn de grootste poot van het FISEG-programma, zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.

De minister sprak recentelijk ter gelegenheid van de eerstesteenlegging voor de bouw van een nieuw gebouw voor de Dienst der Invoerrecten en Acccijnzen.

Het Fiscal Strengthening for Economic Growth (FISEG) kent drie poten, toegespitst naar de drie directoraten van het ministerie.

De hervormingen voor de Belastingen en de douane zijn verreweg de grootste poot. Meer dan de helft van de FISEG-lening (20 miljoen USD) gaat naar de versterking van dit directoraat en haar diensten.

In 2016 gingen met de Inter-Amerikaanse Development Bank de gesprekken van start voor de financiering van het FISEG-programma.

De acht hoofdonderdelen van de hervormingen voor de Belastingen en de douane zijn:

1.Verwezenlijken van de nieuwe organisatiestructuur van de Belastingen en douane, die zal moet verworden tot een modern Administratie Kantoor der Inkomsten – AKI (in het Engels heet dit ORA, Office of Revenue Administration).

Het AKI zal de organisatorische eenheid zijn van de Binnenlandse Inkomsten Dienst (bekend als Belastingen) en de Invoerrechten en Accijnzen Dienst (bekend als de Douane);

2.Instellen van een moderne functionaliteit en bedrijfsorganisatie van een Klantenservice (Taxpayer Service of TS) binnen AKI;

3.Modernisering van de Belastingendienst (engels: Internal Revenue Department);

4.Verwezenlijken van het Inkomsten Controle en Verweer Systeem (Control and Appeals);

BEKIJK OOK
Wapens, drugs en geld in beslag genomen bij politie-inval

5.Ontwikkelen van vernieuwde en beveiligde Douane processen;

6.Installeren van een nieuwe Douane Technologisch en Operationeel Platform;

7.Nieuwe AKI fysieke infrastructuur opzetten en inrichten;

8.Nieuw AKI legaal raamwerk ontwerpen, aannemen en uitvoeren.

Al deze onderdelen kennen, aldus minister Hoefdraad, diverse stappen en projecten en er worden zodoende 24 subprogramma onderdelen geteld.

Volgens de bewindsman zijn diverse zeerpunten als resultaat van lange achterstanden in nodige investeringen in zowel fysieke infrastructuur als menselijk kapitaal manifest bij de belastingen en de douane.

Als minpunten noemde minister Hoefdraad de zeer slechte behuizing van de diensten, de verouderde administratie systemen en het gebrek aan materiaal om hun werk te doen, dit laatste leidt ook naar moeizame klantbediening.

De bewindsman zei dat het voor hem een trieste gewaarwording was toen hij op 12 augustus 2015 als nieuw aangetreden minister van Financiën zijn ronde deed langs de diverse diensten.

“De belastingendienst die jaarlijks zoveel middelen opbrengt, gehuisvest in een huurpand onder zeer moeilijke omstandigheden. De douane die de meest essentiële tools van inspectie en visitatie mist. Inningskantoren zonder beveiliging en zonder bancaire automatisering. En zo kun je doorgaan”, aldus de minister.

Hij typeerde eerstesteenlegging en het aanschaffen van twee scanners daarom als een mijlpalen binnen de totale hervorming van de Belastingen en douane.