fbpx

Hervatting werkzaamheden aanleg sportvoorzieningen Redi Doti

GFC NIEUWS- Het startsein voor de hervatting van het project betreffende de bouw van sportvoorzieningen te Redi Doti is afgelopen week gegeven.
Met de aanleg van sportaccommodaties wordt een aanzet gegeven om tevens ten behoeve van de bewoners van Redi Doti randvoorwaarden te scheppen om tot sport- en beweging over te gaan. Met dit project was in 2014 reeds een aanvang gemaakt, echter werd de verdere uitvoering vanwege diverse omstandigheden gestaakt.
De kapitein van Redi Doti, Marchano Stuger, stelt de hervatting van de werkzaamheden tot de aanleg van een voetbalveld op prijs en heeft de bewoners van het gebied geïnformeerd over de activiteiten die zullen plaatsvinden in het kader van de aanleg.
Volgens politiek coördinator in Para, Ricardo Panka, is de voortzetting van de activiteiten welke moet leiden tot de realisatie van dit project slechts de eerste schakel in een keten van uit te voeren ontwikkelingsactiviteiten binnen dit gebied.
DNA leden Jennifer Vreedzaam en Patrick Kensenhuis spraken dank uit voor de inzet van de verschillende actoren die uiteindelijk geleid heeft tot dit moment. Zij hebben ownership bemoedigd, waardoor de bewoners zich zullen inzetten voor zowel onderhoud, behoud als optimale benutting van het veld.
Mitchell Kisoor, directeur Sportzaken, ging in op de achtergrond en het proces van de herstart van de aanleg. Dit project dat initieel een coöperatie betrof tussen het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken en het Districtsbestuur van Para, werd wegens omstandigheden tijdelijk stilgelegd.
Het ministerie heeft de afgelopen twee jaar in alle districten bijkans 15 sportfaciliteiten gerehabiliteerd en meer dan 15 sport – en beweegfaciliteiten aangelegd. De beurt is aan de gemeenschap van Redi Doti die binnen een maand over nog een sportaccommodatie zal beschikken.
De directeur heeft namens het ministerie dank uitgebracht aan de actoren die in samenwerking met haar zorgen voor de realisatie en de gemeenschap gefeliciteerd met de continuering van dit project.

BEKIJK OOK
VHP staat stil bij dag der Inheemsen en Javaanse immigratie