fbpx

Hertelling in geheel land onmogelijk

GFC NIEUWS- Een landelijke hertelling op dit moment is niet mogelijk. Als de president het aan mij persoonlijk had gevraagd, had ik hem gezegd dat het op dit moment niet kan. De hoofdstembureaus hebben hun werk gedaan en het wachten is nu het afwerken van de processen-verbaal van Hoofdstembureau Paramaribo.
Dat is de eerste reactie van de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos op vragen van journalisten, nadat de voorzitter van de NDP, Desi Bouterse, donderdagmiddag op de staatsradio liet weten dat zijn partij zal vragen om een landelijke hertelling van de stemmen.
“De bevolking verdient transparantie, willen we op kalme manier inzicht krijgen in de oorzaken van de ontsteltenis over de gang van zaken zoals die reeds dagen heerst”, aldus de NDP-voorman.
De resultaten van de hertelling zullen direct te leggen naast de cijfers die via processen-verbaal zijn gerapporteerd en het geheel live te laten uitzenden op de televisie.
Van Dijk-Silos zegt dat met elke klacht serieus wordt omgegaan. Elke politieke organisatie is vrij om op basis van zijn bevinding een klacht in te dienen. OKB staat boven partijen en onderzoekt elke klacht. Echter is het niet vanzelfsprekend dat een hertelling automatisch wordt gehonoreerd. Daar moeten er gronden voor aanwezig zijn.
Als voorbeeld haalt ze onder andere aan het ontbreken van bijvoorbeeld een proces-verbaal van een stembureau, waardoor niet duidelijk is hoeveel personen en hoe het stemgedrag was op dat desbetreffend bureau. Het Hoofdstembureau van dat district dat de processen-verbaal verwerkt, is dan bevoegd om de stemmen van dat stembureau na afstemming met het OKB te hertellen.

OOK INTERESSANT
Ouderenzorg-werker Nyamad Moenna: Laat alleenstaande weduwen en weduwnaren niet verpauperen en vereenzamen