fbpx

Hertelling en het effect

Het is terecht gesteld door de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau dat de leden die werkzaam waren op de stembureaus niet degelijk of goed waren getraind.

Sommigen hebben slechts enkele uren zo’n training gevolgd, hetgeen onvoldoende bleek te zijn.
Het is wel frappant, dat de tellingen ook nauwkeurig worden bijgehouden door de diverse partijgenoten. De stembiljetten worden ook aan het aanwezige publiek getoond. Het kan best voorkomen, dat bij de tellingen of bij het turven foutjes worden gemaakt. Het zou wel handig zijn om tenminste twee tot drie turvers in te zetten voor een eventuele kruiscontrole.

Enkele voorzitters hebben ook niet de nodige tijd en moeite genomen om de handleidingen grondig door te nemen. Men heeft ook verzuimd om het personeel efficiënt in te zetten, wat heeft bewerkstelligd, dat men tot diep in de nacht en enkelen tot in de ochtend bezig waren!

In het kiesdistrict Coronie waar slechts vier stembureaus waren met een aantal van 1.916 kiezers bij een opkomst van 100% zijn de resultaten pas tegen zes uur in de ochtend binnengekomen. Hopelijk zal de einduitslag uitwijzen, dat er geen noemenswaardige verschillen voorkomen.

Zal men het verlies toeschrijven aan malversaties, vertragingstactieken, etc.? Zijn eigen falen moet men nader en intensief evalueren en lering daaruit trekken.

De verkiezingen van 2010 werden tijdens de Frontregering georganiseerd en geleid door de regerende regering en tóch hebben zij het onderspit moeten delven!

Het verlies van het “ mammoetblok ” (V7 – 1) moet op andere gronden worden gezocht en kan o.a. worden toegeschreven aan: arrogantie, over en weer scheldkanonnades, verregaande denigrerende, raciale- en sarcastische uitspraken, beschuldigingen vooral over corruptie, bedreigingen(men zou personen oppakken en opsluiten ) etc. hebben een grote rol gespeeld en anders uitgepakt.

Enkele van deze factoren zijn ook de nekslag geweest voor de NDP, vooral in Nickerie waar Doekhie zich heeft misdragen als een kleuter! En dit siert een voorbeeldige burger helemaal niet!!!

Binnen de V7 hebben ook andere aspecten een rol gespeeld, z.a. de samenwerking met partijen, die haast geen aanhang hebben en niet eens een halve zetel waard zijn. De grootste bottleneck was de samenwerking met de PL, die het Front tijdens Venetiaan chanteerde en hun in de steek liet om in 2010 toe te treden tot de coalitie.

Voorts de onderlinge strijd om een positie en de teleurstelling van hardwerkende leden, die plaats moesten maken voor nieuwkomers. Deze nieuwelingen hebben zich niet eerder geprofileerd en optimaal ingezet voor de partij. Ze zijn letterlijk over het paard getild!

Ook de oneerlijke kieswet, die drastisch gewijzigd moet worden heeft averechts gewerkt voor velen. Wie durft het ter berde te brengen? Toen dhr P. Chandishaw van de Actiegroep het wilde invoeren in 1967, hebben J. Lachmon en J. Pengel het tegengewerkt.

De frontregering had in 1987 meer dan 2/3 meerderheid en ze heeft niets gedurfd, z.a. de kieswet te wijzigen en de decembermoorden drastisch aan te pakken!

De meeste partijen in V7 – verband hebben verwoede pogingen gedaan om hun eigen presidentskandidaten naar voren te schuiven. Het zou raadzaam zijn en duidelijker voor de kiezers om een eenduidig standpunt hierover te hebben; hetgeen is uitgebleven!

Dhr D. Bouterse als een goede strateeg heeft op de valreep nog zijn laatste troef prijsgegeven door de vp – kandidaat in de persoon van Ashwin Adhin bekend te maken.

De retorische vraagstelling: “ heeft de V7 in deze opstelling nog enig bestaansrecht? “

Indien partijen, z.a. de VHP gegroeid zijn volgens de Sheriff met 25 tot 30%, dan dienen zij zelfstandig de verkiezingen in te gaan en daarna afspraken conform programma’s te maken. In deze constellatie zouden zij beter uit de verf zijn gekomen, wat ook de wens was van vele kiezers.

Men moet eens de moed opbrengen om de ideeën en de underdogpositie, die de conservatieve leiders ons eeuwig hebben voorgehouden los te laten. Men moet zich loskoppelen van partijen/partijtjes, die haast niets betekenen! Indien zij dat niet doen, betekent dat een verdere afgang.

Roy Harpal

Overige berichten