Herstructurering overheid een must

Voorzitter Henk Naarendorp van de Kamer van Koophandel en Fabrieken(KKF) zegt dat er serieus nagedacht moet worden over herstructurering van de diverse overheidssystemen.

De mondialisering van de economie heeft economische en sociale omwentelingen veroorzaakt. Onze overheidssystemen moeten daarop worden afgestemd. De ondernemer van nu moet zich plooien naar een aantal nationale, maar ook internationale regels.

Willen wij dat het bedrijfsleven groeit, zullen de verouderde systemen aangepakt moeten worden. Stabilisatie zal gepaard moeten gaan met groei. Die groei kan volgens Naarendorp slechts worden gerealiseerd als werkt met een overheid die de juiste vorm heeft.

Wij moeten ons goed realiseren dat de structuren van de overheid uit een heel oude tijd stammen, zegt Naarendorp. Er is hergroepering geweest, maar er heeft nooit een diepgaande hervorming en herstructurering plaatsgevonden om het bedrijfsleven te stimuleren.

Overige berichten