fbpx

Herstelwerkzaamheden mr. P. Chandishawweg in volle gang

GFC NIEUWS- Minister Riad Nurmohamed bezocht de mr. P. Chandishawweg die al geruime tijd in een deplorabele staat verkeert.
De buurtbewoners trokken reeds jaren aan de bel om de vele verzakkingen en kuilen aan deze weg aan te pakken. Deze zeer belangrijke verbindingsweg wordt al jaren geteisterd door zware vrachtvoertuigen en zwaar materieel. Tijdens zijn bezoek aan het project vrijdag gaf de minister aan dat de herstelwerkzaamheden reeds zijn gestart.
De bewindsman geeft aan dat dit project voor de verkiezingen al van start ging, maar door financiële problemen geen voortgang kon vinden. Nu wordt gekeken naar mogelijkheden om op een gepaste manier het project te vervolgen. De weg is dusdanig verslechterd dat zelfs weggebruikers uit de buurt dagelijks problemen ondervinden.
De OW-minister vond dat de tijd nu is aangebroken om actie te ondernemen. Het ministerie besloot om de weg alvast in veilige staat te brengen door de gevaarlijke verzakkingen en kuilen die zich bevinden op de weg, te herstellen. De werkzaamheden zijn ondertussen gestart, waarbij de totale lengte van de weg wordt aangepakt.
De officiële rehabilitatiewerkzaamheden, waaronder het verbreden van de weg, leggen van duikers en het aanleggen van fiets- en looppaden komen in een volgende fase aan de orde. Volgens de bewindsman is het voor dit moment erg belangrijk dat de grote verzakkingen worden hersteld.
Hij doet ook een dringend beroep op de vrachtvoertuigen die niet voldoen aan de eisen, voorlopig hun vracht te verdelen en zo te vervoeren naar locatie. Deze extra zware vrachtwagens brengen behoorlijke schade toe aan de openbare wegen die niet voor gigantische gewichten berekend zijn.
“Er wordt vooralsnog een start gemaakt met een pilot, waarbij de politie door extra controles uit te voeren erop zal moeten toezien dat de regels worden nageleefd. Vervolgens zullen bij het niet houden aan de regels fikse boetes worden opgelegd,” gaf minister Nurmohamed aan.

BEKIJK OOK
Belofte president Santokhi op Vaderdag: geen enkele burger laat ik links liggen