fbpx

Herschikkingsaanvraag Oppenheimerlening doet kredietwaardigheid dalen naar ‘C’

GFC NIEUWS- Het internationaal ratingsbureau Fitch heeft de Surinaamse Long Term Foreign Currency (IDR) donderdag verder verlaagd van CCC naar C.
Dit is een direct gevolg van het niet tijdig kunnen betalen van de obligatierente en aflossing, op 30 juni jongstleden aan Oppenheimer.
De regering is in een uitstelperiode (graceperiod) van 10 dagen ingegaan voor de betaling van de hoofdsom van USD 15,6 miljoen en een uitstelperiode van 30 dagen voor een rentebetaling van USD 8 miljoen, met betrekking tot de obligatielening van USD 125 miljoen, die duurt tot 2023. Bovendien hebben de autoriteiten op 1 juli een “herschikkingsverzoek” ingediend, waardoor een default-rating wordt uitgesteld. Ook wil de regering een wijziging van de voorwaarden van de lening, laat Fitch weten.
In een aankondiging van een groep van institutionele investeerders, die ongeveer 83% van de obligatielening in handen heeft, staat dat zij van plan zijn om akkoord te gaan met het verzoek. Fitch ziet een dergelijk verzoek als een van de criteria om te vallen onder een ‘C’-beoordeling.
Als de meerderheid van de schuldeisers met het verzoek instemt, zou Suriname dus automatisch een C-rating hebben. Maar, als de schuldeisers niet akkoord gaan met het verzoek, treedt er aan het einde van de graceperiod een verdere degradatie op, tot het niveau van ‘default’, tenzij de betaling wordt gedaan.
De volgende betalingen die de Surinaamse overheid in vreemde valuta moet doen is eind oktober en bedraagt USD 25,4 miljoen aan rente op de obligatie van USD 550 miljoen. Eind december 2020, moet de regering wederom USD 22,7 miljoen op tafel leggen voor de obligatielening die loopt tot 2023.
Fitch beschouwt het risico van een bredere herstructurering van schulden in vreemde valuta als hoog, als gevolg van de hoge overheidsschuldenlast, het acute tekort aan vreemde valuta en de strakke financieringsvoorwaarden.