fbpx

Hernieuwde vordering ingediend bij DNA tegen in staat van beschuldiging ex-minister Hoefdraad

GFC NIEUWS- De Procureur-Generaal heeft maandagmiddag een hernieuwde vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, aan De Nationale Assemblee aangeboden.
Deze vordering is gebaseerd op de wettelijke mogelijkheid zoals neergelegd in de Wet in Staat van beschuldiging en vervolging politieke ambtsdragers en mede gelet op de tot nu toe verkregen resultaten in het onderhavig strafrechtelijk onderzoek.
Van de eerdere afwijzing door DNA van de op 23 april gedane vordering zijn tot op heden de redenen van die afwijzing niet ter kennis gebracht van de Procureur-generaal.
Via mediaberichten werd evenwel van het besluit tot die afwijzing kennis gekregen. Toewijzing van de hernieuwde vordering zal het mogelijk maken om de strafzaak tot klaarheid te brengen middels een gerechtelijk vooronderzoek, schrijft de pg.