fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Herkozen bestuur Milieubeer wil dat zorgpunten nu worden aangepakt

GFC NIEUWS- Het bestuur van de Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM), onder leiding van Hugo Blanker is woensdag bij enkele kandidaatstelling herkozen.
Na presentatie en acceptatie van respectievelijk het verslag van de secretaris en dat van de penningmeester, respectievelijk Vivian Schattevo en Judith Blokland – Ramdin , werd de lijst Blanker bij acclamatie gekozen. Andere bestuursleden zijn Shirley Klas, Peter Kromowirdjo, Radjinkerkoemar Ramjas, Wilco Emaneul. Adviseurs zijn Mike Sallons en Hendrik Jamaloodin.
Realisatiefase aangebroken
Rondom dit punt had het bestuur aangeven dat er over een aantal zaken harde afspraken met de werkgever zijn.
De ABPM gaat zich nu concentreren op realisatie van deze punten. Het wordt ook tijd dat wij over nieuwe punten gaan praten. Zo verkeert het punt van Verzelfstandiging al in voorbereiding tot, realisatie. In dit kader past ook een te houden seminar in januari aanstaande. Heet hangijzer is verder uitkering en beschikbaarstelling in verband met veiligheidsschoeisel. Ook geeft de bond hoge prioriteit aan serieuze en aangepaste trainingen van alle medewerkers van het directoraat. De bond blijft zich inzetten voor continuïteit in de uitbetaling aan kledinggeld aan haar leden.
Solide dienstbetrekking voor hardwerkenden
Voor wat betreft de zogenoemde verkiezingsambtenaren: Iedere burger heeft recht op een stukje brood. De ABPM is samen met de COL zeer content over het besluit van de President om deze werkers niet in de kou te laten. Natuurlijk moet ook hier rechtvaardigheid gelden. Mensen die niet willen werken, daar gaan wij niet voor opkomen. In elk geval hebben de medewerkers van Personeelszaken, waaronder Loonadministratie zich ingezet waardoor een groot aantal al deze maand worden uitbetaald. De COL en ABPM benadrukken zich niet in te zetten de voor de enkele schuinsmarcheerders.
Structurele versterking actief dienende en gepensioneerden
ABPM-leider, tevens COL-voorzitter Blanker, riep de achterban op om niet blind te gaan voor grote loonsverhogingen van 50 , 70, of zelf 100%. “ De prijzen van levensmiddelen, andere goederen en diensten zijn al dermate verhoogd. De handelaren zitten op ons te wachten. Wij zullen weer eens de verliezende partij zijn. Wij moeten ze echter niet in de kaart spelen.
Tegelijk gaf hij de regering geen brief: De regering moet alvast de maandelijkse verplichte 15 % storting in het Ambtenaren Pensioenfonds doen. Direct daarop moet de regering haar bijdrage gelijk brengen met dat van de ambtenaren tot 10 %. Het functionarissen van het Bestuur/de Raad van Toezicht moet op gepaste afstand, zoals bij Self Reliance en de Centrale Bank. De COL eist intussen dat de werkgever ter nivellering op permanente basis het salaris van de laagst verdienden optrekt met een vast bedrag.
Spijkers met koppen slaan
Het bestuur van de ABPM benadrukt dat zij de afgelopen punten een goede basis gelegd heeft voor de realisatie van verschillende punten. “Wij hebben er lang over gedaan nu is het uitvoeren. Wij hebben de nieuwe minister een inwerk periode gegund van minister zes maanden en deze minister zegt niet te houden van langdradigheid”.
Andere punten die alsnog adequaat geëffectueerd zullen worden, zijn: loopbaanontwikkeling, instelling Overleg Orgaan, educatieve Tochten voor de werknemers, tijdige uitkering van gratificatie ( inclusief toekenning gouden speld)

OOK INTERESSANT
"Verdachten Pikin Saron geëxecuteerd"