Herdenking slachtoffers slavernij en trans-Atlantische slavenhandel

GFC NIEUWSREDACTIE- In verband met de viering van de 4de jaarlijkse Inter-Amerikaanse week voor mensen van Afrikaanse afkomst in de Amerika’s, die duurde van 22-26 maart, heeft de Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) op 25 maart een speciale virtuele bijeenkomst gehouden.

De bijeenkomst vond plaats tegen de achtergrond van de significante bijdrage van personen van Afrikaanse afkomst aan de samenlevingen op het Westelijk Halfrond en had als thema “’Een einde maken aan de erfenis van racisme door de slavernij: de noodzaak voor het versterken van gerechtigheid en veerkracht in gemeenschappen van Afro-afstammelingen in de Amerika’s; in het licht van COVID-19″.

Tijdens de toespraak van de CARICOM, werd naast de herdenking van de slachtoffers van de gruwelijke Trans-Atlantische slavenhandel, eveneens de waardering uitgesproken voor grootheden van Afrikaanse afkomst, zoals de Surinaamse held Anton de Kom, die de basis legden voor gerichte aandacht en actie om gerechtigheid te brengen aan de nakomelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking geeft aan dat de kwestie van reparatie door Suriname hoge prioriteit wordt gegeven en dat actief wordt geparticipeerd in CARICOM verband.

Voor ons land met een rijke diversiteit, zijn principes als gelijkheid, wederzijds respect en acceptatie van elkanders waarden en normen enorm belangrijk. Deze mogen zeker geen aanleiding geven tot discriminatie en achterstelling.

De CARICOM merkte voorts op dat ondanks maatregelen om de ongelijke behandeling van Afro-afstammelingen aan te pakken, de uitdaging van institutioneel racisme blijft bestaan en zelfs door de COVID-19-pandemie is vergroot.

Tenslotte werd de oproep herhaald voor de rechtvaardige distributie van COVID-19-vaccins, ten einde de levens van kwetsbare groepen te redden en het proces van wederopbouw en revitalisering van de economieën te starten.

BEKIJK OOK: De Nederlanders kunnen naar Suriname om het land tot ontwikkeling te brengen

Overige berichten