fbpx

Herdenking Marrondag te midden van total lockdown

INGEZONDEN– Op 10 oktober 1760 werd het vredestraktaat gesloten tussen het toenmalige koloniaal bestuur en de Aucaners onder leiding van Granman Araby van de Marrons.

Met deze vredestraktaat werd de vrijheid en zelfstandigheid van de Marrons erkend.

De Marrons zijn de afstammelingen van de Afrikaanse slaven die zichzelf hadden bevrijd van de slavernij. Ze konden de onderdrukking niet aan en kozen de bossen in te vluchten.

De Marrons hebben verzet geboden tegen de toenmalige koloniale overheid. Ze hebben op verschillende tijden en velerlei manieren weerstand geboden tegen de onderdrukkers.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: COVID-19: Zwarte broeders en zusters, ga veel vaker in de zon

We moeten teruggrijpen naar de normen en waarden die door onze voorouders ons zijn overgedragen. Deze waarden moeten ons naar elkaar toe laten groeien, vooral in een tijd waar doelbewust wordt ingespeeld op het aanwakkeren van de etnische animositeit tussen bepaalde bevolkingsgroepen.

BEKIJK OOK
Dominicaanse vrouw dood aangetroffen in woning

De SHI is de mening toegedaan dat onze verzetsstrijders een waardige plek verdienen, want deze leiders hebben grote offers gebracht om de belangen van hun lotgenoten te verdedigen.

Bij de viering van de Dag der Marrons in 2009 deed de President Ronald Venetiaan de toezegging, dat deze dag een Nationale dag wordt in Suriname. Deze toezegging is door de regering Bouterse gefinaliseerd.

De SHI feliciteert de moedige Marronstrijders voor hun verworvenheid.

Namens het bestuur van de Stichting Hindostaanse Immigratie

Kisoor Ramdhan
Ondervoorzitter

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER