Henk Herrenberg, “Dag der Migranten” op elke eerste zondag van september

GFC NIEUWS- Henk Herrenberg, voorzitter van de Jubileumcommissie, gaf tijdens een bijeenkomst aan dat de eerste zondag van september wordt uitgeroepen tot de “Dag der Migranten”.

Hij voert verder aan dat dit initiatief is voortgesproten uit een opmerking van de president dat herdenkingen, thans verspreid over het hele jaar, moeten worden gecentraliseerd.

De commissie kijkt verheugd uit naar de eerste viering die voor dit jaar valt op zondag 1 september.

De “Dag der Migranten” zal een jaarlijks terugkerend karakter hebben en vangt nog dit jaar aan. De Jubileumcommissie deed dit voorstel eerder en kreeg onlangs goedkeuring van de overheid.

De commissieleden zijn optimistisch en kijken verheugd uit naar de eerste viering die dit jaar op zondag 1 september. Volgens commissievoorzitter Herrenberg moet worden getracht om de verschillende groepen dichterbij elkaar te brengen, om te komen tot nationale eenheid en natievorming. De president vond het daarom goed om te komen met één speciale dag.

“Het gaat bij deze niet om een extra vrije dag, vanwege het feit dat er is gekozen voor een zondag, waarbij alle groepen tot uiting brengen wat ze vertegenwoordigen. De commissie heeft haar leden tijdens een speciale bijeenkomst in het perscentrum op 18 juli geïnformeerd over deze bijzondere dag. Elke samenleving heeft een meest bewuste groep die zaken moet trekken, want een volk leidt zichzelf niet, een volk wordt geleid,” aldus Herrenberg.

De regering heeft de beslissing reeds genomen, de verschillende groepen zijn ondertussen geïnformeerd en wat nu rest, is invulling geven aan die gekozen dag.

Op deze speciale dag zullen alle groepen aangeven wat zij in huis hebben om ten toon te stellen.

De locatie en een overzicht van een uitgebreide activiteitenprogramma worden nader bekendgemaakt.

Overige berichten