fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Heffingskorting SRD 750 blijft voorlopig gehandhaafd

GFC NIEUWS- De fiscale heffingskorting van SRD 750 blijft voorlopig gehandhaafd, zegt president Chandrikapersad Santokhi.
De heffingskorting was voorheen SRD 125, maar werd door de vorige regering opgetrokken naar SRD 750. Het betrof een maatregel in het kader van de COVID-19-pandemie en zou 6 maanden gelden.
President Santokhi ging in het hoogste college van staat in op vragen die in de eerste ronde van de begrotingsbehandeling waren gesteld. Zo gaf het staatshoofd de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de twee moties waarvoor het parlement in september 2020 de regering toestemming had gegeven. Deze betroffen het verhogen van de algemene oudedagsvoorziening (AOV) en de algemene kinderbijslag (AKB) alsmede de financiële bijstand voor mensen met een beperking en opvang van schoolvervoer.
De president zegt dat AOV, AKB en de financiële bijstand per 1 november worden verhoogd. Deze verhogingen maken deel uit van het sociaal vangnet van de regering. AOV wordt verhoogd van SRD 525 naar SRD 750 per maand, AKB gaat van SRD 50 naar SRD 75 en de financiële bijstand wordt van SRD 375 opgetrokken naar SRD 500.
Het college vroeg ook om de inkomsten van de Staat te verhogen middels opvoering van controle en aanpassing van royalty’s bij de kleinschalige goudwinning; aanpassing van grondhuurtarieven en spoedige implementatie van grondconversie en opvoering op de controle van uitvoer van rondhout.
Volgens president Santokhi is de regering bezig met het uitwerken van modaliteiten om de inkomsten uit de kleinschalige goudwinning te verhogen, om de grondconversie in te voeren en om de tarieven van grondhuur marktconform te maken. Met name het opvoeren van de controle op uitvoer van rondhout zal zeer urgent worden aangepakt, omdat er enorme verschillen zijn tussen de nationale en internationale statistieken. De president zegt dat dit alleen maar kan gebeuren door grootschalige en georganiseerde smokkel.

OOK INTERESSANT
Wervelende dans- zangoptredens en boekoverhandigingen tijdens Apravasi Milan