fbpx

Healthy Ageing Symposium voor beroepswerkers

Het ministerie van Volksgezondheid, in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) organiseert op 1 december een Healthy Ageing Symposium voor beroepswerkers in de zorg.

Op 2 december organiseert zij een Public Awareness Event in het Fort Zeelandia in het kader van de uitvoering van haar Healthy Ageing Programma.

Het belangrijkste doel van dit programma is het promoten van Gezond Ouder Worden door middel van een Gezonde Levensstijl in een geschikte leefomgeving.

Volgens de Mondiale Strategie en het actieplan inzake ouder worden en gezondheid voor de periode 2016-2020, is het voor het eerst in de geschiedenis dat voor de meeste mensen de verwachting geldt dat ze zestig jaar of ouder kunnen worden.

Een langer leven biedt belangrijke kansen, niet alleen voor oudere mensen en hun families, maar voor de gehele samenleving.

Meer levensjaren bieden de kans om nieuwe activiteiten te ontplooien, zoals doorstuderen of een lang verwaarloosde passie nastreven, terwijl ondertussen waardevolle bijdragen kunnen worden blijven geleverd aan de familie en de gemeenschap.

Maar een ouder wordende bevolking gaat ook gepaard met uitdagingen. Het zal leiden tot een grotere vraag naar eerstelijns gezondheidszorg en lange-termijn zorg, een groter en beter getraind personeelsbestand vereisen en de behoefte vergroten aan omgevingen die geschikt zijn voor ouderen.

OOK INTERESSANT
Expo archiefstukken toont verbinding emancipatiestrijd Suriname-Nederland

Deze investeringen kunnen enerzijds ervoor zorgen dat ouderen in staat worden gesteld veel bijdragen te leveren – hetzij binnen hun familie, aan hun lokale gemeenschap (bv. als vrijwilligers of binnen de formele of informele beroepsbevolking) of aan de gehele gemeenschap. Het al dan niet hebben van deze kansen is sterk afhankelijk van een factor: Gezondheid.

Gemeenschappen die zich aanpassen aan deze veranderende demografie en investeren in Gezond Ouder Worden kunnen mensen in staat stellen om langer en gezonder te leven, waarbij de gemeenschappen hier de vruchten van plukken.

Een van de grootste bedreigingen voor gezond ouder worden is het risico van Niet Overdraagbare Aandoeningen (NCDs).

Deze verwijzen meestal naar de vier belangrijkste categorieën/ ziektevormen (cardiovasculaire aandoeningen, kanker, diabetes en chronische ademhalingsaandoeningen) en de gebruikelijke risicofactoren die hiermee gepaard gaan (tabak, het schadelijk gebruik van alcohol, een ongezond eetpatroon en gebrek aan lichaamsbeweging).

De organisaties roepen de gemeenschap op om zaterdag 2 december tussen 16.00 en 20.00 uur naar het Fort Zeelandia te komen en zich goed te laten informeren over hun gezondheid en welzijn.

Er zullen diverse organisaties vertegenwoordigd zijn die zich dagelijks bezighouden met gezondheid en welzijn. Tevens zullen er een aantal interessante presentaties worden verzorgd.(GFC)