fbpx
HBO – Health Management COVAB NOVA geaccrediteerd!

Het EFS College COVAB heeft formeel het bericht van de accreditatieraad van het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) dat de HBO – Health Management de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) succesvol heeft doorlopen. Deze opleiding draagt sedert eerdergenoemde datum officieel de status van ‘NOVA geaccrediteerd’.

De interne meerwaarde van een geaccrediteerde opleiding is dat een minimumniveau gegarandeerd is en dat de interne kwaliteitszorg continue gewaarborgd en versterkt wordt. De externe meerwaarde van een geaccrediteerde opleiding is dat deze bijdraagt aan internationalisering. Dit betekent dat studenten op basis van hun verworven competenties feitelijk naadloos kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt en vervolgopleidingen op nationaal, regionaal en internationaal gebied.

De voorbereidingen voor het aanbieden van deze opleiding voor de TNO zijn gestart in 2017. Conform procedure van de NOVA dient het opleidingsinstituut eerst een zelfevaluatierapport op te maken van de opleiding, welke gebaseerd is op de ‘Accreditatiekaders nieuwe opleidingen hoger beroepsonderwijs’.

Het zelfevaluatierapport is een praktische zelfbeoordeling van het opleidingsinstituut op de zestien accreditatiestandaarden welke betrekking hebben op de beoogde kwalificaties, het programma, het personeel, de voorzieningen, kwaliteitszorg, toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties en continuïteit.

Intern is er vanuit verschillende bedrijfsdivisies maandenlang inspanning gepleegd ter afronding van het zelfevaluatierapport. Dit proces heeft erin geresulteerd dat wij met zijn allen kritischer zijn geworden in voornamelijk de opzet van het programma. Het werd ons gauw duidelijk dat er intern een verbeterplan opgemaakt moest worden voor het wegwerken van de geconstateerde discrepanties.

De visitatiecommissie, bestaande uit deskundigen uit zowel de onderwijs- als de gezondheidssector, bezocht het instituut in januari 2018, waarbij de opleiding gevisiteerd werd naar aanleiding van het ingezonden evaluatierapport en relevante bijlagen. Na overleg tussen de visitatiecommissie en de accreditatieraad is de opleiding positief beoordeeld.

De Onderwijsmanager post basis- en HBO – opleidingen van het EFS College COVAB, Romano Morsen, beschrijft de afgelegde weg naar accreditatie van de HBO – Health Management als zeer leerrijk.

Hij geeft aan dat de ontwikkelde competenties tijdens dit proces van toepassing zijn op de overige opleidingen, waardoor er steeds meer aan standaardisatie van de opleidingen gewerkt kan worden. “Als wij terugblikken op dit traject en de interne organisatie van het onderwijs van het EFS College COVAB, kunnen wij enorm trots zijn op de geleverde prestaties en producten; wij doen het goed”, aldus een trotse en tevreden Morsen.

Het EFS College COVAB heeft per 30 oktober 2018 de eerste negentien afgestudeerden afgeleverd aan de Surinaamse gemeenschap onder het geaccrediteerde diploma. Zij dragende titel van Bachelor in Health Management (BHealth).

Ondertussen zijn de voorbereidingen gestart de HBO – Verpleegkunde voor te dragen voor accreditatie in het kalenderjaar 2019.(GFC)

Meer nieuws

Herstart Covid-19 Quick Response Team Commewijne

GFC NIEUWS- Commewijne beschikt nu officieel over een Covid-19 QRT (Quick Response Team). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Lelydorp heeft EBS betaaldienst erbij

GFC NIEUWS- De Energiebedrijven Suriname (EBS) werkt continu aan de verbetering van de dienstverlening en brengt deze steeds dichter bij haar klanten. Dikke mensen slanken…

Eigen basisschool voor Drepada

GFC NIEUWS- Het dorp Drepada in Brokopondo heeft op maandag 19 oktober een mijlpaal bereikt. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…